Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Připojovací rozměry

Připojovací rozměry da min a Da max uvedené v tabulkové části platí pro axiální zatížení ložisek Fa ≤ 0,1 C0.

U větších zatížení ložiska může být zapotřebí opřít hřídelový i tělesový kroužek po celé čelní ploše (da = d1 a Da = D1).

Pro velká zatížení, kde P > 0,1 C0, musí být hřídelový kroužek uložen na hřídeli po celé své šířce, nejlépe s přesahem. Dokonce i tělesový kroužek by měl být radiálně opřený (obr. 1).

Další informace týkající se rozměrů pro opření kroužků ložisek poskytnou technicko-konzultační služby SKF.

Vybrání v díře tělesa pro ložiska s lisovanou ocelovou klecí

U ložisek vybavených lisovanou ocelovou klecí okénkového typu musí být díra v tělese v blízkosti klece opatřena vybráním (obr. 2), aby se zabránilo kontaktu klece a tělesa při případné nesouososti. SKF doporučuje následující směrné hodnoty pro průměr vybrání:
  • D + 15 mm pro ložiska s vnějším průměrem D ≤ 380 mm
  • D + 20 mm pro ložiska s vnějším průměrem D > 380 mm

Axiální vůle v uložení ložisek

Axiální soudečková ložiska SKF v uspořádání čely k sobě (do „X“) nebo zády k sobě (do „O“) by měla být uložena s předpětím.. Při relativně nízkých otáčkách (zelená oblast v diagramu 1) však mohou být ložiska provozována s malou axiální vůlí. Pro takové aplikace jsou vhodná ložiska s upraveným hřídelovým kroužkem (přídavné označení VU029). Malá axiální vůle umožňuje jednoduché a nákladově efektivní uspořádání ložisek, například v aplikacích s horizontálním hřídelem při relativně nízkých otáčkách, protože není nutné žádné externí předpětí.

Další informace týkající se uspořádání ložisek s axiální vůlí poskytnou techniko-konzultační služby SKF.

SKF logo