Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové normy

Hlavní rozměry: ISO 104

Tolerance

Další informace → Tolerance

Normální

Celková šířka H:

  • tolerance ložisek v základním provedení jsou nejméně o 50 % užší než podle normy ISO
  • tolerance ložisek SKF Explorer jsou nejméně o 75 % užší než podle normy ISO

Hodnoty: ISO 199 (tabulka 1)

Přípustná nesouosost

Přípustná nesouosost se zmenšuje se vzrůstajícím zatížením.

Směrné hodnoty pro aplikace s rotujícími hřídeli: tabulka 2

Možnost plného využití těchto hodnot závisí na uspořádání ložisek, provedení vnějšího těsnění apod.


U aplikací s rotujícím tělesovým kroužkem nebo tam, kde není směr nesouososti vzhledem k tělesovému kroužku stálý, může v ložisku dojít k dalšímu prokluzování a nesouosost by měla činit méně než 0,1°.

Tření, rozběhový moment, ztrátový výkon

SKF Bearing Calculator (Kalkulačka ložisek)

V případě požadavku na výpočty teploty nebo chlazení u velkých ložisek (dm > 400 mm)1), svislých hřídelů a u plně ponořených ložisek se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

  1. 1)dm = střední průměr ložiska [mm]
    = 0,5 (d + D)
SKF logo