Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Minimální zatížení

Další informace
→ Požadované minimální zatížení

Požadované minimální zatížení lze zanedbat u ložisek provozovaných při relativně nízkých otáčkách odpovídajících zelené oblasti v diagramu 1.

V případě provozních otáček mimo zelenou oblast:

Catalogue image - Fam - minimum load

Catalogue image - Flub for v n gt or eq 2000

Catalogue image - Flub for v n lt 2000

Provedení výpočtů

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace
→ Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska, P

Fr ≤ 0,55 Fa a:

  • pokud házení uložení ložiska neovlivňuje rozložení zatížení v axiálním soudečkovém ložisku
    → P = 0,88 (Fa + X Fr)
  • pokud házení uložení ložiska ovlivňuje rozložení zatížení v axiálním soudečkovém ložisku (např. házení dalšího ložiska, které vyvolává radiální síly)
    → P = Fa + X Fr

Fr > 0,55 Fa → Použijte přídavné ložisko přenášející radiální zatížení.

Provedení výpočtů

Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace
→ Ekvivalentní statické zatížení

Fr ≤ 0,55 Fa → P0 = Fa + X0 Fr

Fr > 0,55 Fa → Použijte přídavné ložisko přenášející radiální zatížení.

Symboly

A
součinitel minimálního zatížení (→ tabulková část)
Cr
součinitel zatížení
= 1,8 pro řadu 292
= 2,0 pro řadu 293
= 2,2 pro řadu 294

vnější průměr ložiska [mm]
d
průměr díry ložiska [mm]
f0součinitel metody mazání.

Pro mazání v olejové lázni s vodorovnou hřídelí a pro mazání plastickým mazivem:
= 3 pro řadu 292
= 3,5 pro řadu 293
= 4 pro řadu 294

Pro mazání v olejové lázni se svislou hřídelí a pro mazání vstřikováním oleje:
= 6 pro řadu 292
= 7 pro řadu 293
= 8 pro řadu 294
Fam
minimální axiální zatížení [kN]
Flub požadované axiální zatížení pro překonání odporu maziva [kN]
Fr
radiální zatížení [kN]
n
otáčky (rychlost otáčení) [1/min]

ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0 
ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
X
výpočtový součinitel
= 1,1 pro řadu 292
= 1,2 pro řadu 293
= 1,3 pro řadu 294
X0
výpočtový součinitel
= 2,5 pro řadu 292
= 2,7 pro řadu 293
= 2,9 pro řadu 294
ν
skutečná provozní viskozita maziva [mm2/s]
SKF logo