Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Axiální soudečková ložiska SKF mohou být mazána olejem nebo plastickým mazivem obsahujícím přísady EP.
Při mazání plastickým mazivem je nutné do stykové plochy mezi čely soudečků a vodicí přírubou přivést dostatečné množství maziva. Dbejte na používání plastických maziv s vysokou separací oleje, například SKF LGWM 1, LGWM 2 nebo LGEP 2 (→ Volba vhodného plastického maziva SKF).

Čerpací efekt v aplikacích s mazáním olejem

Vnitřní konstrukce axiálních soudečkových ložisek vytváří čerpací efekt, jehož důsledkem je tok od malého k velkému čelu valivého tělesa. Toho lze využít při mazání olejem. Čerpací efekt se vyskytuje v aplikacích se svislou hřídelí (obr. 1) nebo vodorovnou hřídelí (obr. 2) a je třeba jej zohlednit při výběru typu maziva a uspořádání těsnění.
U ložisek s masivní klecí provozovaných při vysokých otáčkách doporučuje SKF používat metodu mazání vstřikováním oleje (obr. 3).
Další informace týkající se mazání axiálních soudečkových ložisek poskytnou technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo