Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota axiálních soudečkových ložisek může být limitována:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky

Kroužky axiálních soudečkových ložisek SKF jsou tepelně stabilizovány až do teploty 200 °C (390 °F).

Maziva

Teplotní limity plastických maziv SKF jsou uvedeny v kapitole Volba vhodného plastického maziva SKF.

Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být ohodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.

SKF logo