Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dvouřadá kuželíková ložiska

Dvouřadé kuželíkové ložisko provedení TDI
SKF vyrábí dvouřadá kuželíková ložiska provedení TDO (obr. 1) a TDI (obr. 2) v mnoha variantách a s různými vlastnostmi (→ Provedení a varianty). Tato ložiska mohou v závislosti na provedení přenášet velká radiální zatížení a axiální zatížení v obou směrech a vyznačují se vysokým stupněm tuhosti Dvouřadá kuželíková ložiska se obvykle používají v převodovkách, zdvihacích zařízeních, válcovacích stolicích a ve strojích v důlním průmyslu, například při ražení tunelů.

Vlastnosti ložisek

 • Vysoká únosnost
  Dvouřadá kuželíková ložiska jsou díky druhé řadě valivých těles vhodná pro vysoká radiální a axiální zatížení. Axiální únosnost kuželíkových ložisek se zvyšuje s rostoucím stykovým úhlem α. Velikost stykového úhlu, který je obvykle v rozmezí 10° až 30°, se vztahuje k výpočtovému součiniteli e (→ tabulková část): čím je hodnota e větší, tím větší je stykový úhel.
 • Axiální zatížení v obou směrech
  Dvouřadá kuželíková ložiska vedou hřídel v obou směrech s určitou axiální vůlí nebo předpětím. 
 • Vysoká tuhost
  Dvouřadá kuželíková ložiska poskytují tuhé uložení.
 • Nízké tření
  Optimalizovaná konstrukce čel valivých těles a povrchová úprava příruby (obr. 3) podporuje vytvoření mazivového filmu, který snižuje tření. Důsledkem je rovněž menší třecí teplo a opotřebení příruby. Ložiska si také lépe zachovávají předpětí a mají při provozu nižší hlučnost.
 • Dlouhá provozní trvanlivost
  Kulové profily oběžných drah ložisek základního provedení a logaritmické profily oběžných drah ložisek SKF Explorer optimalizují rozložení zatížení podél stykových povrchů, snižují špičky napětí na čelech valivých těles (obr. 4) a omezují citlivost na nesouosost a průhyb hřídele oproti běžným plochým profilům oběžných drah (obr. 5).
 • Zvýšená provozní spolehlivost
  Optimalizovaná povrchová úprava stykových ploch oběžných drah a valivých těles podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
 • Konzistence profilů a velikostí valivých těles
  Valivá tělesa používaná v dvouřadých kuželíkových ložiscích SKF jsou vyráběna v natolik úzkých rozměrových a geometrických tolerancích, že jsou prakticky identická. Výsledkem je optimální rozložení zatížení, menší hlučnost a vibrace a možnost přesnějšího nastavení předpětí.
SKF logo