Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čtyřřadá kuželíková ložiska

Čtyřřadé kuželíkové ložisko
Čtyřřadá kuželíková ložiska mohu přenášet kombinovaná (radiální a axiální) zatížení při nízkých až středních otáčkách. Používají se téměř výhradně v aplikacích pracovních válců, jako jsou válcovací stolice.

Vlastnosti ložisek

Čtyřřadá kuželíková ložiska se v závislosti na provedení vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:
 • Dlouhá provozní trvanlivost
  Čtyřřadá konstrukce (se čtyřmi samostatnými vnějšími kroužky) zajišťuje optimální rozdělení zatížení mezi všechny čtyři řady valivých těles.
 • Zvýšená provozní spolehlivost
  Optimalizovaná povrchová úprava stykových ploch valivých těles a oběžných drah podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
 • Zlepšená odolnost proti opotřebení
  Ložiska třídy SKF Explorer jsou vyrobena z mimořádně čisté a homogenní oceli a jejich jedinečné tepelné zpracování zvyšuje odolnost proti opotřebení.
 • Zlepšená funkce těsnění s menšími úniky a menším třecím teplem
  Optimalizovaná konstrukce těsnění zajišťuje účinnou ochranu proti vnějším nečistotám, a to při nízkém tření a vývinu tepla. Tato těsnění rovněž lépe zadržují mazivo, minimalizují dopad na životní prostředí a snižují náklady na údržbu.
 • Stejná základní únosnost ložisek s těsněním i nezakrytých ložisek
  Optimalizované a kompaktní provedení těsnění umožňuje používat stejnou vnitřní konstrukci.
 • Úplná zaměnitelnost ložisek
  Ložiska s rozpěrnými kroužky i bez nich a nezakrytá ložiska i ložiska s těsněním jsou k dispozici se stejnými vnějšími rozměry. To umožňuje úplnou zaměnitelnost stávajících ložisek standardního provedení za ložiska bez rozpěrných kroužků nebo za ložiska s optimalizovanou konstrukcí těsnění.
 • Rozebiratelnost při montáži a jednodušší kontrola
  Optimalizovaná provedení bez rozpěrných kroužků umožňují rozebrat ložisko a oddělit klec s valivými tělesy a těsnění. To usnadňuje montáž, demontáž a kontroly při údržbě.
 • Úspora axiálního prostoru a ekenomicky výhodné řešení pro čepy válců
  Čepy válců mohou být poměrně krátké, nejsou nutná samostatná axiální ložiska a na obou stranách válce lze použít montážní podložky stejné konstrukce (obr. 1)
 • Jednoduché axiální zajištění na čepech válců
  Menší tolerance šířky vnitřního kroužku usnadňuje návrh tolerancí a rozměrů okolních součástí.
Další informace o vlastnostech a výhodách optimalizovaných čtyřřadých kuželíkových ložisek SKF Explorer nabízí toto video (k dispozici pouze v angličtině):

SKF logo