Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Spárovaná kuželíková ložiska

Kuželíková ložiska, spárovaná zády k sobě (do „O“)
Sortiment spárovaných jednořadých kuželíkových ložisek SKF (obr. 1) vychází z často používaných velikostí jednořadých kuželíkových ložisek. Spárovaná kuželíková ložiska jsou k dispozici v různých provedeních a variantách v závislosti na požadavcích aplikace:
 • spárovaná ložiska uspořádaná čely k sobě (do „X“)
 • spárovaná ložiska uspořádaná zády k sobě (do „O“)
 • spárovaná ložiska uspořádaná do tandemu
 • ložiska základního provedení a ložiska SKF Explorer
Spárovaná ložiska uvedená v tabulkové části tvoří základní sortiment SKF. Na vyžádání může SKF dodat jiná spárovaná ložiska.

Vlastnosti ložisek

 • Vysoká únosnost
  Spárovaná ložiska jsou v závislosti na provedení vhodná pro velká radiální a axiální zatížení. Axiální únosnost kuželíkových ložisek se zvyšuje s rostoucím stykovým úhlem α. Velikost stykového úhlu, který je obvykle v rozmezí 10° až 30°, se vztahuje k výpočtovému součiniteli e (→ tabulková část): čím je hodnota e větší, tím větší je stykový úhel.
 • Axiální zatížení v obou směrech
  Spárovaná ložiska v závislosti na provedení axiálně vedou hřídel v obou směrech s určitou axiální vůlí nebo předpětím.
 • Vysoká tuhost
  Spárovaná ložiska v závislosti na provedení vytvářejí relativně tuhé uložení.
 • Dodávky v sadách
  Ložiska a distanční kroužek (kroužky) jsou spárovány během výroby a dodávány jako sada připravená k okamžité montáži.
 • Nízké tření
  Prodloužené površky oběžných drah každého jednotlivého ložiska se protínají v jediném bodě na ose ložiska (vrcholový bod A, obr. 2) pro zajištění správného odvalování, a tedy i nízkých třecích momentů za provozu.
  Optimalizovaná konstrukce čel valivých těles a povrchová úprava příruby (obr. 3) každého jednotlivého ložiska podporuje vytvoření mazivového filmu, který snižuje tření. Důsledkem je rovněž menší třecí teplo a opotřebení příruby. Ložiska si také lépe zachovávají předpětí a mají při provozu nižší hlučnost.
 • Dlouhá provozní trvanlivost
  Vyklenuté profily oběžných drah ložisek základního provedení a logaritmické profily oběžných drah ložisek SKF Explorer optimalizují rozložení zatížení podél stykových povrchů, snižují špičky napětí na čelech valivých těles (obr. 4) a omezují citlivost na nesouosost a průhyb hřídele oproti běžným plochým profilům oběžných drah (obr. 5).
 • Zvýšená provozní spolehlivost
  Optimalizovaná povrchová úprava stykových ploch oběžných drah a valivých těles podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
 • Konzistence profilů a velikostí valivých těles
  Valivá tělesa používaná v kuželíkových ložiscích SKF jsou vyráběna v natolik úzkých rozměrových a geometrických tolerancích, že jsou prakticky identická. Výsledkem je optimální rozložení zatížení mezi valivými tělesy v rámci ložiska i mezi oběma spárovanými ložisky, menší hlučnost a vibrace a možnost přesnějšího nastavení předpětí.
 • Doba záběhu se sníženými špičkovými teplotami
  Pro kuželíková ložiska je typická doba záběhu, ve které u ložisek tradiční konstrukce vzniká značné tření a s ním související opotřebení. Tento efekt se označuje jako teplotní špička (diagram 1). Provedení kuželíkových ložisek SKF při správné montáži a mazání vykazují výrazně snížené tření, opotřebení a třecí teplo.
SKF logo