Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednořadá kuželíková ložiska

Jednořadé kuželíkové ložisko
Jednořadá kuželíková ložiska SKF (obr. 1) jsou vhodná pro přenášení kombinovaných zatížení, tzn. současně působících radiálních a axiálních zatížení. Prodloužené površky oběžných drah se protínají v jediném bodě na ose ložiska (vrcholový bod A, obr. 2) pro zajištění správného odvalování, a tedy i nízkých třecích momentů za provozu. Axiální únosnost kuželíkových ložisek se zvyšuje s rostoucím stykovým úhlem α. Velikost stykového úhlu, který je obvykle v rozmezí 10° až 30°, se vztahuje k výpočtovému součiniteli e (→ tabulková část): čím je hodnota e větší, tím větší je stykový úhel.

Jednořadá kuželíková ložiska SKF jsou k dispozici v mnoha provedeních a variantách (→ Provedení a varianty) a v mnoha řadách a velikostech:

 • ložiska v základním provedení
 • Ložiska SKF Explorer
 • specializovaná ložiska
 • ložiska s přírubovým vnějším kroužkem

Vlastnosti ložisek

 • Nízké tření
  Optimalizovaná konstrukce čel valivých těles a povrchová úprava příruby (obr. 3) podporuje vytvoření mazivového filmu, který snižuje tření. Důsledkem je rovněž menší třecí teplo a opotřebení příruby. Ložiska si také lépe zachovávají předpětí a mají při provozu nižší hlučnost.
 • Dlouhá provozní trvanlivost
  Vyklenuté profily oběžných drah ložisek základního provedení a logaritmické profily oběžných drah ložisek SKF Explorer optimalizují rozložení zatížení podél stykových povrchů, snižují špičky napětí na čelech valivých těles (obr. 4) a omezují citlivost na nesouosost a průhyb hřídele oproti běžným plochým profilům oběžných drah (obr. 5).
 • Zvýšená provozní spolehlivost
  Optimalizovaná povrchová úprava stykových ploch oběžných drah a valivých těles podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
 • Konzistence profilů a velikostí valivých těles
  Valivá tělesa používaná v kuželíkových ložiscích SKF jsou vyráběna v natolik úzkých rozměrových a geometrických tolerancích, že jsou prakticky identická. Výsledkem je optimální rozložení zatížení, menší hlučnost a vibrace a možnost přesnějšího nastavení předpětí.
 • Tuhé uspořádání ložisek
  Jednořadé kuželíkové ložisko se obvykle nastavuje proti druhému kuželíkovému ložisku. Nastavením předpětí lze dosáhnout tuhého uspořádání ložisek.
 • Doba záběhu se sníženými špičkovými teplotami
  Pro kuželíková ložiska je typická doba záběhu, ve které u ložisek tradiční konstrukce vzniká značné tření a s ním související opotřebení. Tento efekt se označuje jako teplotní špička (diagram 1). Provedení kuželíkových ložisek SKF při správné montáži a mazání vykazují výrazně snížené tření, třecí teplo a opotřebení.
 • Rozebiratelnost a zaměnitelnost
  Vnitřní kroužek s klecí a kuželíky (vnitřní polocelek) lze montovat odděleně od vnějšího kroužku. Oddělitelné díly (obr. 6) jsou navíc zaměnitelné. To usnadňuje montáž, demontáž a kontroly při údržbě.
SKF logo