Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

SKF standardně vyrábí axiální kuželíková ložiska v následujících základních a specializovaných provedeních:

 • jednosměrná axiální kuželíková ložiska (obr. 1
 • obousměrná axiální kuželíková ložiska (obr. 2)
 • ložiska stavěcích vřeten (obr. 3)
Jednosměrná axiální kuželíková ložiska
 • jsou k dispozici v symetrických (obr. 4) nebo asymetrických (obr. 5) variantách, které se liší konstrukcí tělesových a hřídelových kroužků
  • symetrické varianty (obr. 4):
   • mají hřídelové a tělesové kroužky stejného provedení s kuželovými oběžnými dráhami a jednou vodicí přírubou
   • mají klec vedenou oběma kroužky
   • jsou vhodné pro přenášení velmi vysokých axiálních zatížení, například v otočných uloženích vrtných souprav nebo jeřábových hácích
  • asymetrické varianty (obr. 5):
   • mají hřídelový kroužek s kuželovou oběžnou dráhou a vodicí přírubou; tělesový kroužek má plochou oběžnou dráhu
   • mohou vyrovnávat mírnou nesouosost hřídele vzhledem k díře tělesa
   • jsou k dispozici s plným počtem valivých těles nebo s klecí vedenou valivými tělesy
 • jsou k dispozici v několika variantách, například s různými tělesovými kroužky a kryty (obr. 6)

Malá jednosměrná axiální kuželíková ložiska
 • se používají téměř výhradně pro svislé čepy řízení užitkových vozidel (obr. 7)
 • jsou k dispozici s plným počtem valivých těles a udržována pohromadě plechovým ocelovým krytem (obr. 8)
 • jsou k dispozici s těsněními z NBR odolnými proti oleji a opotřebení (obr. 9) a namazána na celou dobu trvanlivosti univerzálním plastickým mazivem
Obousměrná axiální kuželíková ložiska
 • se používají zejména s dvouřadými válečkovými ložisky nebo čtyřřadými válečkovými ložisky v aplikacích válcovacích stolic (obr. 10)
 • jsou k dispozici s plochým hřídelovým kroužkem (obr. 11) nebo s kuželovými oběžnými drahami na hřídelovém i tělesovém kroužku (obr. 12)
  • varianty s plochým hřídelovým kroužkem (obr. 11):
   • mohou vyrovnávat mírnou nesouosost hřídele vzhledem k díře tělesa – například v rozsahu vnitřní vůle radiálního ložiska (obr. 10)
   • mají rozpěrný kroužek mezi dvěma tělesovými kroužky, který je navržen tak, aby šrouby krytu podložky mohly být plně utaženy a nebyly nutné žádné pružiny
  • varianty s kuželovými oběžnými dráhami na obou kroužcích (obr. 12):
   • mají obecně vyšší axiální únosnost než ložiska s plochým hřídelovým kroužkem
   • mohou do určité míry radiálně zajišťovat hřídel
 • jsou k dispozici s hřídelovým kroužkem vybaveným jednou nebo dvěma pojistnými drážkami, které brání otáčení hřídelového kroužku na úložné ploše, protože ložiska jsou obvykle uložena s vůlí na čepu válce i na podložce

Není-li základní únosnost obousměrného axiálního kuželíkového ložiska dostatečná, alternativou může být dvouřadé kuželíkové ložisko se strmým stykovým úhlem, například v provedení TDIS.

Ložiska stavěcích vřeten
 • se používají téměř výhradně pro uložení stavěcích vřeten válcovacích stolic
 • představují zvláštní provedení (obr. 13) jednosměrných axiálních kuželíkových ložisek
 • jsou přizpůsobena konkrétním požadavkům zákazníků
 • mají plný počet velmi dlouhých valivých těles velkého průměru
 • mohou přenášet velmi vysoká axiální zatížení
 • jsou držena pohromadě speciálními pojistnými prvky 
 • mají kroužky se závitovými otvory pro závěsná oka, která usnadňují manipulaci
 • mohou vyrovnávat úhlový pohyb závitového vřetene vzhledem k podstavci
 • mohou vyrovnávat klopné pohyby podložky bez nepříznivého vlivu na výkonnost ložiska prostřednictvím kulového hřídelového kroužku (obr. 14) nebo kulového tělesového kroužku (obr. 15)
  • kulový hřídelový kroužek:
   • klopné pohyby jsou vyrovnávány nad řadou valivých těles mezi kulovým hřídelovým kroužkem a stavěcím vřetenem nebo přítlačnou deskou s odpovídajícím konkávním tvarem (obr. 16)
  • kulový tělesový kroužek:
   • klopné pohyby jsou vyrovnávány pod řadou valivých těles mezi tělesovým kroužkem a přítlačnou deskou
  • SKF rovněž dodává vhodné přítlačné desky
Klece
Axiální kuželíková ložiska SKF, která nemají plný počet valivých těles, jsou vybavena jednou (u jednosměrných ložisek) nebo dvěma (u obousměrných ložisek) z následujících klecí:
 • masivní mosazná klec (obr. 17)
 • ocelová čepová klec (s provrtanými valivými tělesy, obr. 18)
 • lisovaná okénková ocelová klec (obr. 19)
SKF logo