Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Minimální zatížení

Další
informace
Požadované minimální zatížení
 • Jednosměrná a obousměrná axiální kuželíková ložiska
  Minimum load Fam

  Provedení výpočtů

 • Ložiska stavěcích vřeten:
  Tato ložiska jsou předepnuta O-kroužky nebo (u reverzačních válcovacích stolic) pružinami. Minimální axiální zatížení proto není třeba kontrolovat.
  Při předepnutí ložiska pomocí O-kroužků musí předepínací síla stlačit průměr O-kroužku přibližně o 20 %.
  Při předepnutí ložiska pružinami závisí minimální zatížení na hmotnosti souvisejících dílů (→ kontaktujte SKF).
Ekvivalentní dynamické
zatížení ložiska

Další
informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska, P
P = Fa
Ekvivalentní statické
zatížení ložiska


Další
informace
Ekvivalentní statické zatížení
P0 = Fa


Symboly

Asoučinitel minimálního zatížení (→ kontaktujte SKF)
Fa
axiální zatížení [kN]
Fam
minimální axiální zatížení [kN]
notáčky (rychlost otáčení) [ot/min]
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]


Srovnávací základní únosnost

V ropném a plynárenském průmyslu se velikost ložisek často volí na základě základních únosností, které nejsou v souladu s normou ISO 281. Za účelem posouzení axiálních kuželíkových ložisek v souladu s metodami použitými v ropném a plynárenském průmyslu jsou v tabulkové části pro Axiální kuželíková ložiska, jednosměrná uvedeny srovnávací základní únosnosti. Těmito základními únosnostmi jsou:

 • Dynamická únosnost C90
  Vyjadřuje zatížení, při němž ložisko dosáhne L10 trvanlivosti (→ Trvanlivost ložiska) 90 milionů otáček (3 000 hodin při 500 ot/min). Obvykle se vyjadřuje v kN.
 • Dynamická únosnost C1
  Vyjadřuje zatížení, při němž ložisko dosáhne L10 trvanlivosti 1 milionu otáček. Převádí se z C90 trvanlivosti a obvykle se vyjadřuje v kN.
 • Hlavní osová únosnost Ws
  Vyjadřuje vypočítanou maximální únosnost ložiska. Hlavní osová únosnost je založena na zatížení, při němž ložisko dosáhne L10 trvanlivosti 18 milionů otáček (3 000 hodin při 100 ot/min). Je definována v API 8C, části 9.9 Rotační vrtání, a je obvykle vyjádřena v krátkých tunách.

Srovnávací základní únosnosti nesmí být použity pro výpočty trvanlivosti ložiska v souladu s normou ISO 281 ani pro výpočet trvanlivosti podle SKF, jak je popsáno v části Proces volby ložiska. Srovnávací základní únosnosti nelze převádět na základní dynamické únosnosti ani je s nimi srovnávat v souladu s normou ISO 281, ani když jsou obě tyto únosnosti vypočteny pro 1 milion otáček.

SKF logo