Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota axiálních kuželíkových ložisek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků, rozpěrných kroužků a valivých těles
  • klecí
  • těsněním
  • pojistným prvkem
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky, rozpěrné kroužky a valivá tělesa

Axiální kuželíková ložiska SKF jsou tepelně stabilizována minimálně do teploty 120 °C (250 °F).

Klece

Ocelové nebo mosazné klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky, rozpěrné kroužky a valivá tělesa.

Těsnění

Přípustné provozní teploty těsnění vyrobeného z NBR jsou –40 až +100 °C (–40 až +210 °F).
Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 120 °C (250 °F).

Nejvyšší teploty se obvykle vyskytují v místě těsnicího břitu.

Pojistné prvky

Plechové ocelové kryty lze používat při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky, rozpěrné kroužky a valivá tělesa.

Přípustné provozní teploty O-kroužků jsou –40 až +100 °C (–40 až +210 °F).
Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 120 °C (250 °F).

Maziva

Teplotní limity plastických maziv SKF jsou uvedeny v kapitole Plastická maziva SKF.
Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být ohodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.
SKF logo