Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dosažitelné otáčky

Dosažitelné otáčky uvedené v tabulkové části jsou směrné hodnoty, které platí za určitých podmínek. Další informace jsou uvedeny v kapitole Dosažitelné otáčky.

Ložiska s těsněním

Protože u břitu těsnění nedochází k vytváření žádného tření, dosažitelné otáčky ložiska s těsněním jsou ekvivalentní s nezakrytým ložiskem stejné velikosti.

Vliv mazání

Hodnoty uváděné pro systém mazání olej-vzduch by měly být sníženy v případě, že je používán jiný způsob mazání olejem.

Hodnoty uvedené pro mazání plastickým mazivem jsou maximální hodnoty, kterých lze dosáhnout u ložisek s těsněním nebo nezakrytých ložisek s odpovídající náplní vhodného vysoce kvalitního plastického maziva měkké konzistence. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Nastavená ložiska

Pokud jsou za účelem zvýšení tuhosti systému jednotlivá ložiska nastavena tak, že výsledkem je velké předpětí, tak dosažitelné otáčky uvedené v tabulkové části by měly být sníženy. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Ložiskové sady

Pokud jsou používány ložiskové sady se dvěma nebo více ložisky namontovanými bezprostředně vedle sebe, tak dosažitelné otáčky uvedené v tabulkové části musí být sníženy. Hodnoty maximálních otáček mohou být v těchto případech stanoveny vynásobením směrných hodnot uvedených v tabulkové části redukčním součinitelem (v závislosti na provedení ložiska, předpětí a uspořádání ložisek), který je uveden v tabulce 1.

Rozpěrné kroužky

Jestliže vypočtené dosažitelné otáčky nedostačují pro příslušnou aplikaci, je možné v sadě ložisek použít přesně spárované rozpěrné kroužky (obr. 1), které zvyšují otáčkovou schopnost uložení.
SKF logo