Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální tuhost

Axiální tuhost závisí na pružné deformaci (vychýlení) ložiska při působení zatížení a může být vyjádřena jako poměr zatížení k deformaci. Protože vztah mezi deformací a zatížením není lineární, lze poskytovat jenom směrné hodnoty (→tabulková část).

Tyto hodnoty platí pro dvojice ložisek namontované s nulovým přesahem na ocelovou hřídel za statických podmínek a působení mírných zatížení.

Přesnější hodnoty axiální tuhosti lze vypočítat pomocí pokročilých počítačových metod. Pro další informace se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

Při porovnání ložisek stejných velikostí poskytují sady ložisek, které se skládají ze tří nebo čtyř ložisek, vyšší axiální tuhost než sady ze dvou ložisek. Směrné hodnoty axiální tuhosti pro tyto sady lze vypočítat vynásobením hodnot uvedených v tabulkové části součinitelem uvedeným v tabulce 1.

Pro hybridní ložiska lze směrné hodnoty axiální tuhosti vypočítat stejným způsobem jako pro ložiska s ocelovými kuličkami. Avšak vypočtenou hodnotu je třeba následně vynásobit součinitelem 1,11 (pro všechna uspořádání a třídy předpětí).

SKF logo