Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Uspořádání ložisek

Uspořádání zády k sobě (do “O”)

Při uspořádání ložisek zády k sobě (do "O") (obr. 1) se spojnice stykových bodů rozbíhají ve směru osy ložisek. Uložení je schopné přenášet obousměrné axiální zatížení, ale jedno ložisko nebo sada ložisek přenáší vždy axiální zatížení pouze v jednom směru.

Ložiska namontovaná zády k sobě (do "O") poskytují relativně tuhé uspořádání ložisek. Díky široké rozteči mezi účinnými středy ložisek je toto uspořádání zvláště vhodné pro přenášení momentových zatížení.

Uspořádání čely k sobě (do “X”)

V uspořádání ložisek čely k sobě (do "X") (obr. 2) se spojnice stykových bodů sbíhají ve směru osy ložisek. Uložení je schopné přenášet obousměrné axiální zatížení, ale jedno ložisko nebo sada ložisek přenáší vždy axiální zatížení pouze v jednom směru.

Vlivem krátké rozteči mezi účinnými středy ložisek je toto uspořádání čely k sobě (do "X") méně vhodné pro přenášení momentového zatížení.

Uspořádání do tandemu

Použití tandemového uspořádání poskytuje zvyšenou axiální a radiální únosnost ve srovnání se samostatným ložiskem. Při uspořádání ložisek v tandemu (obr. 3) jsou spojnice stykových bodů rovnoběžné a radiální a axiální zatížení jsou rovnoměrně rozděleny.

Sada ložisek v tandemu však může přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru. Jestliže axiální zatížení působí v obou směrech nebo pokud působí kombinované zatížení, musí být sada ložisek v tandemu nastavena (montována) proti dalšímu ložisku/ložiskům.

Příklady

Univerzálně párovatelná ložiska a sady spárovaných ložisek mohou být uspořádány v různým kombinacích v závislosti na požadované tuhosti a působícím zatížení. Možná uspořádání jsou uvedena v obr. 4, včetně přídavných označení platných pro sady spárovaných ložisek.

Menší skladové zásoby

SKF doporučuje používat v případě možnosti univerzálně párovatelná ložiska, která umožňují snížit skladové zásoby a současně zlepšit dostupnost dílů. Díky univerzálně párovatelným ložiskům lze získat mnoho sad v nejrůznějších uspořádáních.
SKF logo