Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Hlavní rozměryISO 15:2011
Hodnoty sražení hranMinimální hodnoty sražení hran v radiálním směru (r1, r3) a axiálním směru (r2, r4) jsou uvedeny v tabulkové části. Specifikace se liší v závislosti na řadě.

Řada 718 .. D

 • Hodnoty pro vnitřní kroužek a zatěžovanou stranu vnějšího kroužku: ISO 15:2011
 • Hodnoty pro nezatěžovanou stranu vnějšího kroužku nejsou standardizovány.

Řada 719 .. D, 70 .. D a 72 .. D

 • Hodnoty pro vnitřní kroužek a zatěžovanou stranu vnějšího kroužku: ISO 15:2011
 • Hodnoty pro nezatěžovanou stranu vnějšího kroužku: ISO 12044:1995, kde jsou použitelné

Řada 719 .. E

 • Hodnoty pro nezatěžovanou stranu vnitřního kroužku (d ≤ 30 mm), zatěžovanou stranu vnitřního kroužku a zatěžovanou stranu vnějšího kroužku: ISO 15:2011
 • Hodnoty pro nezatěžovanou stranu vnitřního kroužku (d > 30 mm): menší než podle normy ISO 15:2011
 • Hodnoty pro nezatěžovanou stranu vnějšího kroužku: ISO 12044:1995

Řada 70 .. E a S70 .. W

 • Hodnoty pro vnitřní kroužek a zatěžovanou stranu vnějšího kroužku: ISO 15:2011
 • Hodnoty pro nezatěžovanou stranu vnějšího kroužku: ISO 12044:1995

Řada 719 .. B a 70 .. B

 • Hodnoty pro vnitřní kroužek a zatěžovanou stranu vnějšího kroužku: ISO 15:2011
 • Hodnoty pro nezatěžovanou stranu vnějšího kroužku: menší než podle normy ISO 15:2011

Příslušné maximální mezní rozměry sražení hran, které jsou důležité při stanovení rozměrů poloměrů zápichů u souvisejících dílů, jsou v souladu s ISO 582:1995 a jsou uvedeny v tabulkové části.

Tolerance
Další informace (→ Tolerance)
Standardně třídy přesnosti P4A nebo P4. Třídy přesnosti P4B, PA9A nebo P2 jsou k dispozici na vyžádání.

Hodnoty tolerancí jsou uvedeny pro následující třídy:

Data výpočtuU hybridních ložisek jsou dynamická únosnost C a mezní únavové zařízení Pu v souladu s normou ISO 20056-1. Statická únosnost C0 je v souladu s normou ISO 20056-2.
SKF logo