Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska s předpětím přednastaveným ve výrobě

Univerzálně párovatelná ložiska a sady spárovaných ložisek jsou vyráběny s předem nastaveným různým předpětím, aby vyhověly různým požadavkům na otáčky, tuhost a provozní teplotu.

Velikost předpětí závisí na příslušné ložiskové řadě, stykovém úhlu, vnitřní geometrii a velikosti ložiska a platí pro sadu ložisek v uspořádání zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“). Hodnoty předpětí nejsou standardizovány a jsou uvedeny v tabulkové části.

Ložiska řady S70 .. W se vyrábějí jako jednotlivá univerzálně párovatelná ložiska nebo jako spárované sady dvou ložisek. V obou případech – v uspořádaní zády k sobě (do „O“) i čely k sobě (do „X“) – je standardní předpětí před montáží nulové.

Na zvláštní objednávku mohou být dodány sady spárovaných ložisek se speciálním předpětím. Tyto sady ložisek jsou označeny zadním přídavným označením G, po kterém následuje číslo. Číslo je střední hodnota předpětí sady vyjádřená v daN. Speciální předpětí se nedá použít pro sady univerzálně párovatelných ložisek obsahující tři nebo více ložisek. Sady spárovaných ložisek, které se skládají ze tří nebo více ložisek, mají větší předpětí než sady skládající se ze dvou ložisek. Předpětí u těchto sad ložisek lze stanovit vynásobením hodnot pro jednotlivé ložisko součinitelem uvedeným v tabulce 1.

Řada 719 .. D, 70 .. D a 72 .. D

Ložiska řady 719 .. D, 70 .. D a 72 .. D se vyrábí ve čtyřech různých třídách předpětí:
 • třída A, velmi malé předpětí
 • třída B, malé předpětí
 • třída C, střední předpětí
 • třída D, velké předpětí

Řada 718 .. D, 719 .. E a 70 .. E

Ložiska řady 718 .. D, 719 .. E a 70 .. E se vyrábí ve třech různých třídách předpětí:
 • třída A, malé předpětí
 • třída B, střední předpětí
 • třída C, velké předpětí.

Tyto třídy předpětí jsou platné pro:

 • jednotlivá univerzálně párovatelná ložiska
 • sady univerzálně párovatelných ložisek
 • sady spárovaných ložisek

V aplikacích, v nichž jsou vysoké otáčky důležitější než stupeň tuhosti, je možné použít následující další třídy předpětí:

 • třída L, snížené malé předpětí pro asymetrické sady ložisek
 • třída M, snížené střední předpětí pro asymetrické sady ložisek
 • třída F, snížené velké předpětí pro asymetrické sady ložisek.

Jak je uvedeno, tyto třídy předpětí jsou k dispozici pouze pro sady spárovaných ložisek, které jsou asymetrické, např. TBT, TFT, QBT a QFT. Ložiskové sady třídy předpětí L, M nebo F skládající se ze tří nebo čtyř ložisek mají stejné předpětí jako sady se dvěma ložisky třídy předpětí A, B nebo C. Proto předpětí pro sady spárovaných ložisek, které jsou asymetrické, např. TBT, TFT, QBT a QFT, může být získáno přímo z tabulkové části.

Příklad možností předpětí pro uložení se sadou spárovaných ložisek 7014 CE je uveden v tabulce 2.

Řada 719 .. B a 70 .. B

Ložiska řady 719 .. B a 70 .. B se vyrábí ve třech různých třídách předpětí:
 • třída A, malé předpětí
 • třída B, střední předpětí
 • třída C, velké předpětí.
SKF logo