Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vliv otáček na předpětí

SKF pomocí tenzometrů zjistila, že předpětí se mění s otáčkami a že při velmi vysokých otáčkách dochází k výraznému zvýšení předpětí. Je to způsobeno především velkými odstředivými silami působícími na kuličky, což se projeví změnou jejich polohy na oběžných drahách.

Při srovnání s ložiskem s ocelovými kuličkami může hybridní ložisko (ložisko s keramickými kuličkami) dosáhnout mnohem vyšších otáček bez výrazného zvýšení předpětí v důsledku nižší hmotnosti kuliček.

SKF logo