Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Individuální nastavení předpětí

Pokud jsou používána univerzálně párovatelná ložiska nebo sady spárovatelných ložisek, tak předpětí je již určeno při výrobě ve výrobním závodu. V některých případech může ale být zapotřebí optimalizovat předpětí podle konkrétních provozních podmínek. V takových případech by neměla být ložiska upravována, protože tento úkon vyžaduje speciální nářadí i znalosti, a ložiska by mohla být nenávratně poškozena. Úpravu ložisek je nutno svěřit výhradně Servisnímu středisku vřeten SKF (→ Servis vřeten obráběcího stroje).

Je však možné zvýšit nebo snížit předpětí pomocí rozpěrných kroužků mezi dvěma ložisky uspořádanými zády k sobě (do "O") nebo čely k sobě (do "X"), když jsou použity v sadách dvou nebo více ložisek. Neexistuje potřeba vkládat rozpěrné kroužky mezi ložiska uspořádaná do tandemu.

Přebroušením čela vnějšího nebo vnitřního rozpěrného kroužku lze změnit nastavené předpětí sady ložisek.

Tabulka 1 uvádí, které z čel rozpěrných kroužků stejné šířky musí být obroušeno a jaký to bude mít důsledek. Potřebné rozměrové úchylky celkové šířky rozpěrného kroužku jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Rozpěrné kroužky

Obvykle je použití rozpěrných kroužků v sadě kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem výhodné, jestliže:
  • je třeba upravit předpětí v sadě ložisek
  • momentová tuhost a momentová únosnost by měly být zvýšeny
  • je třeba, aby trysky pro přívod mazacího oleje byly co nejblíže oběžných drah ložiska
  • je zapotřebí dostatečně velký prostor pro přebytečné plastické mazivo z důvodů snížení třecího tepla v ložisku
  • je požadován zlepšený odvod tepla přes těleso při velmi vysokých provozních otáčkách

Pokud má být dosažena optimální výkonnost ložiska, nesmí při působení zatížení docházet k deformaci rozpěrných kroužků, protože jinak mají úchylky tvaru vliv na předpětí v sadě ložisek. V důsledku toho je třeba vždy používat směrné hodnoty tolerancí hřídele a tělesa.

Rozpěrné kroužky by měly být vyrobeny z vysoce kvalitní ocele, která může mít tvrdost po zakalení 45 až 60 HRC v závislosti na způsobu použití. Rovnoběžnost povrchů čelních ploch je zvláště důležitá. Přípustná úchylka nesmí překročit 1 až 2 μm.

Jestliže není potřeba předpětí upravit, tak celková šířka vnitřního a vnějšího rozpěrného kroužku musí být identická. Nejpřesnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je obrobit šířku soustředných vnitřních a vnějších rozpěrných kroužků společně v jedné operaci.

SKF logo