Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Předpětí konstantní silou

Pro přesná vysokootáčková uložení je důležité stálé neměnné předpětí. K zajištění řádného předpětí se typicky používají kalibrované lineární pružiny, které jsou typicky umístěny mezi vnějším kroužkem a osazením v tělese (obr. 1). Při použití pružin nemá za běžných provozních podmínek kinematické chování ložiska vliv na předpětí. Ale uložení předepnuté pružinami má nižší úroveň tuhosti než uložení s předpětím dosaženým axiálním posunutím kroužků. Předpětí vyvozené pružinami se standardně používá u vřeten brusek na vnitřní plochy.

Směrné hodnoty pro nejběžnější uložení ložisek předepnuté pružinami jsou uvedeny v tabulce 1. Hodnoty platí pro jednotlivá ložiska v provedení CE a ACE. Pro ložiska namontovaná v tandemu je třeba hodnoty vynásobit součinitelem odpovídajícím počtu ložisek předepjatých pružinami. Uvedené síly předpětí dosažené pružinami představují kompromis mezi minimálním rozdílem provozního stykového úhlu na oběžných drahách vnitřního a vnějšího kroužku a axiální tuhostí při vysokých otáčkách. Větší předpětí vyvolává vyšší provozní teploty.

Pro další informace se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

SKF logo