Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení vysoce přesných ložisek SKF dodržují systém, který se skládá ze základního označení a volitelných přídavných označením před ním či za ním.

Dále jsou uvedeny příklady a použitelné možnosti u kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem:

Basic bearing designation system

Příklady

Jednotlivé ložisko:
71922 CDGBTNHA/PA9ALkde71922 =
CD =
GB =
TNHA =
PA9A =
L =

Sada spárovaných ložisek:
S7010 ACD/HCP4AQBCCkdeS =
7010 =
ACD =
HC =
P4A =
QBC =
C =

Použitelné možnosti pro kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Test Designation 1
Přídavná označení před základním označením
Nezakryté ložisko (bez předního přídavného označení)
SLožisko s těsněním
VLožisko s kroužky z oceli NitroMax a kuličkami z nitridu křemíku ložiskové kvality Si3N4 (hybridní ložisko)

Test Designation 2
Základní označení
Ložiskové řady
718V souladu s normou ISO, rozměrová řada 18
719V souladu s normou ISO, rozměrová řada 19
70V souladu s normou ISO, rozměrová řada 10
72V souladu s normou ISO, rozměrová řada 02
Velikost ložiska
6Průměr díry 6 mm
7Průměr díry 7 mm
8Průměr díry 8 mm
9Průměr díry 9 mm
00Průměr díry 10 mm
01Průměr díry 12 mm
02Průměr díry 15 mm
03Průměr díry 17 mm
04

72
(x5) Průměr díry 20 mm

(x5) Průměr díry 360 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Přídavná označení za základním označením – Vnitřní konstrukce
CDStykový úhel 15°, provedení s vysokou únosností
ACDStykový úhel 25°, provedení s vysokou únosností
CEStykový úhel 15°, provedení E pro vysoké otáčky
FEStykový úhel 18°, provedení E pro vysoké otáčky
ACEStykový úhel 25°, provedení E pro vysoké otáčky
CBStykový úhel 15°, provedení B pro vysoké otáčky
FBStykový úhel 18°, provedení B pro vysoké otáčky
ACBStykový úhel 25°, provedení B pro vysoké otáčky
FW
Stykový úhel 18°, provedení W pro vysoké otáčky

Test Designation 4
Přídavná označení za základním označením – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.) Jednotlivé ložisko – provedení a předpětí 
Jednotlivé samostatné ložisko (bez zadního přídavného označení) (řady 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B a 70 .. B)
G
Jednotlivé, univerzálně párovatelné, nulové předpětí (řady S70 .. W)
GAJednotlivé, univerzálně párovatelné, velmi malé předpětí (řady 719 .. D, 70 .. D a 72 .. D)
GAJednotlivé, univerzálně párovatelné, malé předpětí (řady 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B a 70 .. B)
GBJednotlivé, univerzálně párovatelné, malé předpětí (řady 719 .. D, 70 .. D a 72 .. D)
GBJednotlivé, univerzálně párovatelné, střední předpětí (řady 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B a 70 .. B)
GCJednotlivé, univerzálně párovatelné, střední předpětí (řady 719 .. D, 70 .. D a 72 .. D)
GCJednotlivé, univerzálně párovatelné, velké předpětí (řady 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B a 70 .. B)
GDJednotlivé, univerzálně párovatelné, velké předpětí (řady 719 .. D, 70 .. D a 72 .. D)

Catalogue image - Test Designation 5
Přídavná označení za základním označením – Provedení klece

(bez zadního přídavného označení)
  • PEEK zesílený skelnými vlákny, vedená vnějším kroužkem/kuličkami pro řady S70 .. W
  • fenolická pryskyřice zesílená bavlněnou tkaninou nebo PEEK zesílený uhlíkovými vlákny, vedená vnějším kroužkem pro ostatní řady
MAMasivní mosazná klec, vedená vnějším kroužkem
TNHAPEEK zesílený skelnými vlákny, vedená vnějším kroužkem
TPPA46 zesílený skelnými vlákny, vedená kuličkami
VG275PEEK zesílený skelnými vlákny, vedená kuličkami

Catalogue image - Test Designation 6.1
Přídavná označení za základním označením – Materiály, tepelné zpracování
Uhlíko-chromová ložisková ocel (bez zadního přídavného označení)
HCKuličky z nitridu křemíku ložiskové kvality Si3N4 (hybridní ložisko)

Test Designation 6.2
Zadní přídavná označení – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod, přímé mazání olej-vzduch
Přesnost
P4Rozměrové a geometrické tolerance podle třídy přesnosti ISO 4
P4ARozměrové tolerance podle třídy přesnosti ISO 4, geometrické tolerance nižší než třída přesnosti ISO 4
P4BRozměrové tolerance podle třídy přesnosti ISO 4 s užším rozsahem tolerancí průměru díry a vnějšího průměru, geometrické tolerance nižší než třída přesnosti ISO 4
P4CRozměrové a geometrické tolerance podle třídy přesnosti ISO 4
P2Rozměrové a geometrické tolerance podle třídy přesnosti ISO 2
PA9ARozměrové a geometrické tolerance podle třídy přesnosti ISO 2
Prvky pro přímé mazání olej-vzduch
HDva mazací otvory na straně menšího čela vnějšího kroužku
H1Dva mazací otvory na straně většího čela vnějšího kroužku
LObvodová drážka se dvěma mazacími otvory na straně menšího čela vnějšího kroužku a dvě obvodové drážky s O kroužky na vnějším kroužku
L1Obvodová drážka se dvěma mazacími otvory na straně většího čela vnějšího kroužku a dvě obvodové drážky s O kroužky na vnějším kroužku

Catalogue image - Test Designation 6.3
Přídavná označení za základním označením – Sady ložisek, spárovaná ložiska
Uspořádání
DBSada dvou ložisek uspořádaných zády k sobě (do „O“) <>
DFSada dvou ložisek uspořádaných čely k sobě (do „X“) ><
DTSada dvou ložisek uspořádaných v tandemu <<<<
DGSada dvou ložisek pro univerzální párování
TBTSada tří ložisek uspořádaných zády k sobě (do „O“) a tandem <>>
TFTSada tří ložisek uspořádaných čely k sobě (do „X“) a v tandemu ><<
TTSada tří ložisek uspořádaných v tandemu <<<
TGSada tří ložisek pro univerzální párování
QBCSada čtyř ložisek uspořádaných tandemy zády k sobě (do „O“) <<>>
QFCSada čtyř ložisek uspořádaných tandemy čely k sobě (do „X“) >><<
QBTSada čtyř ložisek uspořádaných zády k sobě (do „O“) a tandem <>>>
QFTSada čtyř ložisek uspořádaných čely k sobě (do „X“) a tandem ><<<
QTSada čtyř ložisek uspořádaných v tandemu <<<<
QGSada čtyř ložisek pro univerzální párování
PBCSada pěti ložisek uspořádaných tandemy zády k sobě (do „O“) <<>>>
PFCSada pěti ložisek uspořádaných tandemy čely k sobě (do „X“) >><<<
PBTSada pěti ložisek uspořádaných zády k sobě (do „O“) a do tandemu <>>>>
PFTSada pěti ložisek uspořádaných čely k sobě (do „X“) a do tandemu ><<<<
PTSada pěti ložisek uspořádaných do tandemu <<<<<
PGSada pěti ložisek pro univerzální párování 
Předpětí
Nulové předpětí, bez zadního přídavného označení (řady S70 .. W)
AVelmi malé předpětí (řady 719.. D, 70 .. D a 72 .. D)
AMalé předpětí (řady 718.. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B a 70 .. B)
LMalé předpětí – pouze pro sady spárovaných ložisek v uspořádání TBT, TFT, QBT a QFT (řady 718 .. D, 719 .. E a 70 .. E)
BMalé předpětí (řady 719.. D, 70 .. D a 72 .. D)
BStřední předpětí (řady 718.. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B a 70 .. B)
MStřední předpětí – pouze pro sady spárovaných ložisek v uspořádání TBT, TFT, QBT a QFT (řady 718 .. D, 719 .. E a 70 .. E)
CStřední předpětí (řady 719.. D, 70 .. D a 72 .. D)
CVelké předpětí (řady 718.. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B a 70 .. B)
FVelké předpětí – pouze pro sady spárovaných ložisek v uspořádání TBT, TFT, QBT a QFT (řady 718 .. D, 719 .. E a 70 .. E)
DVelké předpětí (řady 719.. D, 70 .. D a 72 .. D)
G...Speciální předpětí, vyjádřeno v daN, např G240 (řady 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B a 70 .. B)

Test Designation 6.4
Přídavná označení za základním označením – Stabilizace (není k dispozici)


Přídavné označení za základním označením – Mazání (Viz 6.2)

Test Designation 6.6
Přídavná označení za základním označením – Další varianty (není k dispozici)
SKF logo