Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Vysoce přesná jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF (obr. 1) jsou nerozebíratelná a mají, stejně jako všechna kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, oběžné dráhy na vnitřním a vnějším kroužku vzájemně vůči sobě přesazené ve směru osy ložiska. To znamená, že kromě radiálního zatížení mohou tato ložiska také v jednom směru přenášet axiální zatížení. Radiální zatížení vyvolává v těchto ložiscích axiální síly, které musí být vyrovnány opačně orientovanými silami. Z toho důvodu jsou kuličková ložiska s kosoúhlým stykem vždy nastavena vůči druhému ložisku nebo jsou používána v sadě.

Osazení kroužků mohou mít různou výšku na jednom nebo na obou kroužcích ložiska. Každé ložisko má největší možný počet kuliček, které jsou vedeny klecí okénkového typu.

Ložiskové řady

Nabídka vysoce přesných kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem SKF obsahuje ložiska v následujících rozměrových řadách:
  • ultra lehká řada 718
  • velmi lehká řada 719
  • lehká řada 70
  • masivní řada 72

Průřezy čtyř ložiskových řad jsou porovnány na obr. 2 se stejným průměrem díry a stejným vnějším průměrem. Každá ložisková řada se vyznačuje charakteristickými vlastnostmi, které je činí zvláště vhodnými pro určitá uložení.

Když je nízká výška průřezu zásadním parametrem konstrukce uložení, měla by být zvolena ložiska řady 718. Pokud je k dispozici větší radiální prostor a zatížení nejsou velká, měla by být použita ložiska řady 719 nebo 70. Ložiska řady 72 mají největší výšku průřezu pro daný průměr díry a jsou vhodná pro velká zatížení s relativně nízkými otáčkami.

Pokud je vyžadován vysoký stupeň tuhosti, běžně se používají ložiska řady 718 a 719. Ložiska těchto dvou řad vzhledem ke zvolené velikosti díry ložiska obsahují největší počet kuliček, a mohou také vzhledem ke vnějšímu průměru ložiska použít největší průměr hřídele. Obě tyto charakteristiky jsou obzvláště důležité pro tuhost systému, protože tuhost vřetena se zvyšuje s průměrem hřídele a tuhost uložení vzrůstá s počtem kuliček v ložisku.

Stykové úhly

Vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem se vyrábějí s následujícími stykovými úhly (obr. 3):
  • se stykovým úhlem 15°, zadní přídavné označení C
  • se stykovým úhlem 25°, zadní přídavné označení AC

U ložisek řady S70 W je stykový úhel 18° (zadní přídavné označení F). U ostatních řad jsou ložiska se stykovým úhlem 18° ( zadní přídavné označení F) k dispozici na vyžádání.

Větší stykový úhel poskytuje vyšší stupeň axiální tuhosti a větší axiální únosnost. Jsou však sníženy dosažitelné otáčky, radiální tuhost a radiální únosnost.

SKF logo