Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Varianty

Hybridní ložiska
Hybridní kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (přídavné označení HC) mají kroužky vyrobené z ložiskové oceli a valivá tělesa vyrobená z nitridu křemíku (keramiky) ložiskové jakosti. Keramické kuličky jsou lehčí a mají vyšší modul pružnosti a nižší součinitel tepelné roztažnosti než ocelové kuličky. Hybridní ložiska proto nabízejí následující výhody:
 • vyšší stupeň tuhosti
 • schopnost vyšších otáček
 • snížené odstředivé a setrvačné síly v ložisku
 • minimalizaci napětí ve valivém styku s vnějším kroužkem při vysokých otáčkách
 • snížené třecí teplo
 • menší spotřebu energie
 • prodlouženou provozní trvanlivost ložiska a provozní životnost plastického maziva
 • menší náchylnost k oděru prokluzováním a poškození klece při častým rychlých spouštěních a zastavováních
 • menší citlivost na rozdíly teplot v ložisku
 • přesnější ovládání předpětí/vůle

Další informace o nitridu křemíku naleznete v části Materiály ložiskových kroužků a valivých těles.


Řešení těsnění

Nejběžněji používaná ložiska mohou být opatřena vestavěným těsněním umístěným na obou stranách (přídavné označení S). Těsnění tvoří extrémně úzkou spáru s osazením vnitřního kroužku (obr. 1), a proto tím není ovlivněna otáčková schopnost.

Těsnění jsou standardně vyrobena z NBR odolného proti oleji a opotřebení a jsou vyztužena ocelovým kroužkem. Na požádání mohou být ložiska dodávána s těsněními vyrobenými z FKM. Další informace jsou uvedeny v části Materiály těsnění.

Ložiska s těsněním jsou standardně naplněna vysoce kvalitním plastickým mazivem s nízkou viskozitou, které využívá zahušťovadlo z lithného mýdla a syntetickou esterovou základní olejovou složku. Plastické mazivo vyplňuje přibližně 15 % volného prostoru v ložisku. Teplotní rozsah tohoto plastického maziva je –55 až +110 °C (–65 až +230 °F). Na požádání mohou být ložiska dodávána s jinými plastickými mazivy. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Při porovnání uložení ložisek otevřených a ložisek s externím těsněním poskytují ložiska s těsněním řadu výhod, jako jsou například následující:

 • potenciálně delší provozní trvanlivost ložiska
 • prodloužené intervaly údržby
 • možnost omezení skladových zásob
 • snížené riziko znečištění maziva při montáži a provozu

Ložiska s těsněním jsou namazána na celou dobu trvanlivosti. Ložiska by neměla být vymývána a ani ohřívána na teplotu vyšší než 80 °C (175 °F). Pokud je potřeba ložisko s těsněním při montáži ohřát, musí být použit indukční ohřívač a ložisko by mělo být bezprostředně namontováno, aby se zkrátila na minimum doba, po kterou je ložisko vystaveno vysokým teplotám. Informace o skladovatelnosti ložisek s těsněním naleznete v části Doba skladovatelnosti ložisek s těsněním.


Přímé mazání olej-vzduch
Některé aplikace s velmi vysokými otáčkami vyžadují, aby nezakrytá ložiska řady 719 .. D a 70 .. D, 719 .. E a 70 .. E a 719 .. B a 70 .. B byla mazána minimálním množstvím oleje přímo přes vnější kroužky.

Na vyžádání lze ložiska dodat se dvěma mazacími otvory ve vnějších kroužcích. K dispozici jsou rovněž ložiska s obvodovou drážkou nebo s obvodovou drážkou a dvěma obvodovými drážkami pro O-kroužky spolu s O-kroužky pro utěsnění v díře ložiskového tělesa (obr. 2). Polohy těchto prvků jsou uvedeny v tabulkové části.


Ložiska z oceli NitroMax
Kroužky běžných vysoce přesných hybridních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem jsou vyrobeny z uhlíko-chromové oceli. Hybridní ložiska však mohou být dodána s kroužky z oceli NitroMax (přední přídavné označení V), která představuje novou generaci vysoce nitridované nerezové oceli. Kroužky ložisek z tohoto materiálu mají vynikající odolnost proti korozi, vysokou odolnost proti opotřebení, zvýšenou únavovou pevnost, vysoký modul pružnosti a vysoký stupeň tvrdosti a tuhosti při nárazech.

Kombinace vlastností kroužků z oceli NitroMax a kuliček vyrobených z nitridu křemíku ložiskové jakosti vysoce zlepšují výkonnost ložiska a v závislosti na podmínkách mazání umožňují ložisku být v provozu až třikrát déle než běžné hybridní ložisko.

Tato ložiska jsou zvláště vhodná pro velmi náročné aplikace, jako jsou vysokootáčková obráběcí centra a frézy, kde rychlost, tuhost a provozní trvanlivost představují klíčové provozní parametry.

Další informace o uhlíko-chromové oceli, keramice a oceli NitroMax naleznete v části Materiály ložiskových kroužků a valivých těles.

Ložiska SKF Silent Series
Ložiska SKF Silent Series nabízejí řadu výhod pro aplikace obráběcích strojů s požadavky na tichý chod, jako jsou například následující:
 • snížená hlučnost a vibrace
 • snadnější a rychlejší montáž
 • lepší sdílení zatížení u spárovaných sad

Tato ložiska se vyrábějí v nové třídě přesnosti P4B a mají užší rozsah tolerancí průměru díry a vnějšího průměru oproti ložiskům s třídou přesnosti P4A (→ Přesnost). Optimalizované polyamidové klece vedené kuličkami snižují výskyt „chrastění klece“ a přispívají tak k tiššímu chodu. V aplikacích s mazáním plastickým mazivem mohou ložiska SKF Silent Series dosahovat stejných otáček jako ložiska s klecemi vedenými na vnějším kroužku.

Tato varianta je k dispozici pro některé velikosti v řadách 719 .. D, 70 .. D a 70 .. E.

SKF logo