Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska lze stanovit následovně:

Pro jednotlivá ložiska a ložiska uspořádaná do tandemu

Proveďte výpočet

Pro dvojice ložisek uspořádané zády k sobě (do "O") nebo čely k sobě (do "X")

Proveďte výpočet

Hodnoty součinitelů e, X2, Y1 a Y2 závisejí na stykovém úhlu ložiska a jsou uvedeny pro:
  • jednotlivá ložiska a ložiska uspořádaná do tandemu (tabulka 1)
  • ložiska spárovaná zády k sobě (do "O") a čely k sobě (do "X") (tabulka 2)

Pro ložiska s úhlem styku 15° závisejí součinitelé e, Y1 a Y2 na vztahu f0 Fa/C0

kde


P=ekvivalentní dynamické zatížení sady ložisek [kN]
Fr=radiální zatížení působící na sadu ložisek [kN]
Fa=axiální zatížení působící na sadu ložisek [kN]
f0=výpočtový součinitel (→ product table)
C0=základní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)

SKF logo