Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Ekvivalentní statické zatížení ložiska lze stanovit následovně:

Pro jednotlivá ložiska a ložiska uspořádané do tandemu


Pro dvojice ložisek uspořádané zády k sobě (do “O”) nebo čely k sobě (do “X”)

kde


P00=ekvivalentní statické zatížení ložiskové sady [kN]
Frr=radiální zatížení působící na sadu ložisek [kN]
Fa=axiální zatížení působící na sadu ložisek [kN]

Pro P0 < Fr je třeba použít P0 = Fr.

Hodnoty součinitele Y0 závisejí na stykovém úhlu ložiska a jsou uvedeny pro:

  • jednotlivá ložiska a ložiska uspořádaná do tandemu (tabulka 1)
  • ložiska spárovaná zády k sobě (do "O") a čely k sobě (do "X") (tabulka 2)

SKF logo