Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ekvivalentní zatížení ložiska

Při stanovení ekvivalentního zatížení předepnutých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem je třeba vzít v úvahu i předpětí. V závislosti na provozních podmínkách lze axiální složku zatížení ložiska Fa dvojice ložisek uspořádaných zády k sobě (do "O") nebo čely k sobě (do "X") přibližně určit z následujících vztahů.

Pro dvojici ložisek s radiálním zatížením a uloženou s přesahem

Pro dvojici ložisek s radiálním zatížením a předepnutou pružinami

Pro dvojici ložisek s axiálním zatížením a uloženou s přesahem

Pro dvojici ložisek s axiálním zatížením a předepnutou pružinami

kde


Fa=axiální složka zatížení ložiska [N]
G m=

preload in the mounted bearing pair [N] (→ Preload in mounted bearing sets)

For S70 .. W series bearings, contact the SKF applications engineering service.

G springs=předpětí dané pružinami [N] (u aplikací vřeten, ložiskové kroužky vystavené zatížení od pružiny se musí volně axiálně pohybovat)
Ka=vnější axiální síla působící na uložení ložiska [N]

SKF logo