Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Označení na ložiscích a sadách ložisek

Každé vysoce přesné kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem má různé značky na plochách čel kroužků (obr. 1):
  1. Obchodní značka SKF
  2. Úplné označení ložiska
  3. Země výroby
  4. Datum výroby, kódované
  5. Úchylka středního vnějšího průměru ∆Dm [µm] a poloha maximální výstřednosti vnějšího kroužku (maximální tloušťky kroužku)
  6. Úchylka středního průměru díry ∆dm [µm] a poloha maximální výstřednosti vnitřního kroužku (maximální tloušťky kroužku)
  7. Značka tlakové strany kroužku, vyražená
  8. Výrobní číslo (pouze na sadách ložisek)
  9. Značka „V" (pouze u sad spárovaných ložisek)

Ložiska s těsněním jsou označena podobně.

Značka "V"

Značka „V" na vnějším povrchu vnějších kroužků sad spárovaných ložisek ukazuje, jak mají být ložiska namontována, aby bylo dosaženo správného předpětí v sadě.

Značka také ukazuje, jak by měla být sada ložisek namontována vzhledem k axiálnímu zatížení. Značka „V” by měla ukazovat směrem, kterým axiální zatížení působí na vnitřní kroužek (obr. 2). V uloženích, v nichž působí obousměrná axiální zatížení, by měla značka „V“ ukazovat směrem většího z obou zatížení.

SKF logo