Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Stlačení ložiskových sad k sobě během montáže zatepla

Vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou zpravidla používána v sadách. Při ohřevu ložisek se jejich průměr díry a také šířka zvětšují. Větší průměr díry ložiska usnadňuje montáž.

Při ochlazení se jejich průměr díry smrští za účelem získání potřebného uložení (přesahu) . Jejich šířka se také smrští a výsledkem může být malá mezera mezi ložisky. Tato mezera může negativně ovlivnit předpětí v sadě ložisek. Aby se zabránilo tomuto jevu, vnitřní kroužky ložisek by měly být při ochlazování stlačeny k sobě (obr. 1) axiální silou, která je mírně větší než demontážní síla. Při stlačování ložisek k sobě by síla nikdy neměla působit přímo nebo nepřímo na vnější kroužky.

Označení na obalu

Vysoce přesná ložiska SKF jsou dodávána v ilustrovaných krabicích (obr. 2). V každé krabici je obsažen leták s pokyny a informacemi o montáži.

Při vybírání univerzálně párovatelných kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem k vytvoření sady ze stávajícího skladu poskytuje obal užitečné informace, např. úchylky středního vnějšího průměru a středního průměru díry od jmenovitých průměrů a rovněž skutečný stykový úhel ložiska (obr. 3). Sada by měla být sestavena z ložisek s podobnými úchylkami a stykovými úhly.

SKF logo