Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dosažitelné otáčky

Dosažitelné otáčky uvedené v tabulkové části jsou směrné hodnoty, které platí za určitých podmínek. Další informace jsou uvedeny v kapitole Dosažitelné rychlosti.

Jednosměrná axiální ložiska

Hodnoty uvedené pro mazání olejem platí pro systém mazání olej-vzduch a měly by být sníženy v případě, že je používán jiný způsob mazání olejem.

Hodnoty uvedené pro mazání plastickým mazivem jsou maximální hodnoty, kterých lze dosáhnout u ložisek s těsněním nebo nezakrytých ložisek s odpovídající náplní vhodného vysoce kvalitního plastického maziva měkké konzistence. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Pokud jsou používány ložiskové sady se dvěma nebo více ložisky namontovanými bezprostředně vedle sebe, je nutné dosažitelné otáčky uvedené v tabulkové části snížit.. Hodnoty maximálních otáček mohou být v těchto případech stanoveny vynásobením směrných hodnot uvedených v tabulkové části redukčním součinitelem (tabulka 1) v závislosti na předpětí a počtu ložisek v uspořádání.

Obousměrná axiální ložiska

Dosažitelné otáčky uvedené v tabulkové části závisí na typu těsnění a jsou omezeny následovně:
  • u ložisek s kontaktními těsněními (přídavné označení -2RSH) přípustnou obvodovou rychlostí těsnicího břitu
  • u ložisek s bezkontaktními těsněními (přídavné označení -2RSL) otáčkami povolenými pro mazání plastickým mazivem

Kazetové jednotky

Dosažitelné otáčky uvedené v tabulkové části pro kazetové jednotky platí pro namontované jednotky namazané plastickým mazivem.
SKF logo