Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální tuhost

Jednosměrná ložiska

Hodnoty axiální tuhosti jednosměrných ložisek jsou uvedeny v tabulkové části. Platí pro nenamontované ložiskové sady skládající se ze dvou ložisek v uspořádání zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“).

Sady ložisek, které se skládají ze tří nebo čtyř ložisek, mají vyšší axiální tuhost než sady dvou ložisek. Axiální tuhost těchto ložiskových sad lze získat vynásobením hodnot uvedených v tabulkové části součinitelem uvedeným v tabulce 1. Nižší hodnota součinitele platí pro ložiska s malým axiálním zatížením (P ≤ 0,05 C) a vyšší hodnota platí pro ložiska s velkým axiálním zatížením (P > 0,1 C). Pro určení ekvivalentního dynamického zatížení ložiska P se obraťte na část Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska.

Ložiskové sady s větším předpětím poskytují ještě vyšší stupeň tuhosti. Těch byste se však měli vyvarovat, protože větší předpětí výrazně zvyšuje tření a teplo vytvářené ložiskem. V případech, kdy je vyžadován extrémně vysoký stupeň tuhosti, lze třecí chování jako funkci zvyšujícího se předpětí odhadnout pomocí simulačního nástroje SKF Spindle Simulator. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Obousměrná ložiska

Hodnoty axiální a momentové tuhosti obousměrných axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem jsou uvedeny v tabulkové části a platí pro předpětí nastavené ve výrobě. Tyto hodnoty nezahrnují vliv uložení ani provozních podmínek.

Kazetové jednotky

Axiální tuhost kazetových jednotek je uvedena v tabulkové části. Hodnoty odpovídají hodnotám pro vestavěná jednosměrná ložiska vynásobeným součiniteli uvedenými v tabulce 1.
SKF logo