Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení vysoce přesných ložisek SKF dodržují systém, který se skládá ze základního označení a volitelných přídavných označení před, či za ním, a nebo bez nich.

Dále jsou uvedeny příklady a použitelné možnosti axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony:

Basic bearing designation system

Příklady

Jednosměrné axiální ložisko
BSA 205 CGB/GMMkdeBSA 205 =
C =
GB =
GMM =

Sada spárovaných jednosměrných ložisek
BSA 208 C/TFTAkdeBSA 208 =
C =
TFT =
A =

Obousměrné axiální ložisko
BEAM 030080 C-2RSH/PEkdeBEAM 030080 C =
-2RSH =
PE =

Kazetová jednotka
FBSA 206 A/QBCAkdeFBSA 206 =
A =
QBC =
A =

Použitelné možnosti pro kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Test Designation 1
Přídavná označení před základním označením (není k dispozici)

Test Designation 2
Základní označení
Ložiskové řady
BSA 2Jednosměrné ložisko v rozměrové řadě 02 v souladu s normou ISO
BSA 3
Jednosměrné ložisko v rozměrové řadě 02 v souladu s normou ISO
BSDJednosměrné axiální ložisko
BEASObousměrné axiální ložisko
BEAMObousměrné axiální ložisko pro upevnění šrouby
FBSA 2Kazetová jednotka s přírubovým tělesem
Velikost ložiska u jednosměrných ložisek v souladu s rozměrovou řadou ISO
01Průměr díry 12 mm
02Průměr díry 15 mm
03Průměr díry 17 mm
04

15
(x5) Průměr díry 20 mm

(x5) Průměr díry 75 mm
Velikost ložiska u jednosměrných ložisek, nestandardizovaná
2047

60120
Průměr díry 20 mm a vnější průměr 47 mm

Průměr díry 60 mm a vnější průměr 120 mm
Velikost ložiska u obousměrných ložisek
008032

060145
Průměr díry 8 mm a vnější průměr 32 mm

Průměr díry 60 mm a vnější průměr 145 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Přídavná označení za základním označením – Vnitřní konstrukce
CVylepšená vnitřní konstrukce

Test Designation 4
Přídavná označení za základním označením – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.) Jednotlivé ložisko – provedení a předpětí 
A
Různé polohy příruby (pouze kazetové jednotky)
Jednosměrné ložisko – provedení a předpětí
GAUniverzálně párovatelné, malé předpětí
GBUniverzálně párovatelné, střední předpětí
G...Univerzálně párovatelné, speciální předpětí, vyjádřené v daN, např G240
Řešení těsnění
-2RSHKontaktní těsnění, NBR, na obou stranách (obousměrná ložiska)
-2RSLBezkontaktní těsnění, NBR, na obou stranách (obousměrná ložiska)
-2RZBezkontaktní těsnění, NBR, na obou stranách (jednosměrná ložiska)

Catalogue image - Test Designation 5
Přídavná označení za základním označením – Provedení klece (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Přídavná označení za základním označením – Materiály, tepelné zpracování (není k dispozici)

Test Designation 6.2
Přídavná označení - Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod, náplň plastické mazivo
Náplň plastické mazivo
GMMNezakryté jednosměrné ložisko naplněné standardním plastickým mazivem
Přesnost
Vysoká třída tolerance přesnosti
PEMéně přísná třída tolerance

Catalogue image - Test Designation 6.3
Přídavná označení za základním označením – Sady ložisek, spárovaná ložiska
Uspořádání
DBSada dvou ložisek uspořádaných zády k sobě (do „O“) <>
DFSada dvou ložisek uspořádaných čely k sobě (do „X“) ><
DTSada dvou ložisek uspořádaných v tandemu <<<<
TBT
Sada tří ložisek uspořádaných zády k sobě (do „O“) a tandem <>>
TFTSada tří ložisek uspořádaných čely k sobě (do "X") a tandem ><<
TTSada tří ložisek uspořádaných v tandemu <<<
QBCSada čtyř ložisek uspořádaných v tandemu zády k sobě (do „O“) <<>>
QFCSada čtyř ložisek uspořádaných v tandemu čely k sobě (do „X“) >><<
QBTSada čtyř ložisek uspořádaných zády k sobě (do „O“) a tandem <>>>
QFTSada čtyř ložisek uspořádaných čely k sobě (do „X“) a tandem ><<<
QTSada čtyř ložisek uspořádaných v tandemu <<<<
Předpětí
AMalé předpětí
BStřední předpětí
G...Speciální předpětí, vyjádřeno v daN, např. G240

Test Designation 6.4
Přídavná označení za základním označením – Stabilizace (není k dispozici)


Přídavné označení za základním označením – Mazání (Viz 6.2)

Test Designation 6.6
Přídavná označení za základním označením – Další varianty (není k dispozici)
SKF logo