Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Související díly by měly být vyrobeny velmi přesně, aby vysoce přesná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mohla splnit požadavky na vysokou přesnost chodu. Veškeré úchylky rozměrů a úchylky tvaru musí být co nejmenší. Úložné plochy ložisek na hřídeli a v tělese by měly dodržovat doporučené tolerance uvedené v následujících tabulkách:
  • Geometrická přesnost úložných ploch ložisek na hřídeli: tabulka 2
  • Geometrická přesnost úložných ploch ložisek v tělese: tabulka 3
  • Geometrická přesnost pro ložiska upevněná šrouby a kazetové jednotky: tabulka 4
SKF logo