Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Sortiment vysoce přesných kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony SKF si poradí s prakticky každým požadavkem kladeným na podpěrná ložiska uložení šroubových pohonů. SKF dodává tři typy podpěrných ložisek:
  • jednosměrná ložiska
  • obousměrná ložiska
  • kazetové jednotky s přírubovým tělesem

K hlavním kriteriím používaných při volbě ložisek pro uložení šroubových pohonů patří axiální tuhost, únosnost, přesnost chodu, otáčky a třecí moment. Dalšími významnými faktory může být momentová tuhost uspořádání ložisek anebo schopnost vyrovnávat nesouosost mezi hřídelí a tělesem. Je také potřeba vzít v úvahu požadavky na montáž a těsnění. Tabulka 1 uvádí přehled kritérií a dále informace, do jaké míry jednotlivé ložiskové řady splňují uvedené požadavky.

SKF logo