Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Třecí moment

Všechna axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF pro šroubové pohony jsou navržena pro provoz s nízkým třením. Třecí moment závisí na předpětí, rychlosti otáčení, těsnění a množství maziva v ložiskové sadě. Rozběhový moment se zpravidla rovná dvojnásobku třecího momentu.

Jednosměrná ložiska

Směrné hodnoty třecího momentu jednosměrných ložisek jsou uvedeny v tabulkové části a platí pro nemontované ložiskové sady se dvěma ložisky uspořádanými zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“), která budou provozována při nízkých otáčkách.

Sady ložisek, které se skládají ze tří nebo čtyř ložisek, mají vyšší třecí moment než sady složené ze dvou ložisek. Třecí moment u těchto ložiskových sad lze stanovit vynásobením hodnot uvedených v tabulkové části součinitelem uvedeným v tabulce 1.

Obousměrná ložiska

Směrné hodnoty třecího momentu obousměrných ložisek jsou uvedeny v tabulkové části a platí pro nemontovaná ložiska, která budou provozována při nízkých otáčkách.

Kazetové jednotky

Směrné hodnoty třecího momentu kazetových jednotek jsou uvedeny v tabulkové části a platí pro nemontovaná ložiska, která budou provozována při nízkých otáčkách.
SKF logo