Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Odlehčující síla

Vnější axiální zatížení na předepnuté sadě ložisek nebo obousměrném ložisku, která způsobuje, že jedna sada kuliček bude zcela nezatížena, se nazývá odlehčující síla (→ Vliv vnějšího zatížení na předepnuté sady ložisek). Odlehčující síla pro sady jednosměrných ložisek uspořádaných zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“) a obousměrných ložisek může být odhadnuta pomocí

Ka1 = 2,83 F0

kde


Ka1=odlehčující síla
F0=předpětí na ložiscích před působením vnějšího axiálního zatížení
– jednosměrná ložiska → product table
– obousměrná ložiska → product table

Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

SKF logo