Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Značení na ložiscích

Každé vysoce přesné axiální ložisko s kosoúhlým stykem a kazetová jednotka mají na vnějších plochách různé značky (obr. 1):
  1. Obchodní značka SKF
  2. Kompletní označení ložiska/jednotky
  3. Země výroby
  4. Datum výroby, kódované
  5. Štítek „PÁROVATELNÉ“ (pouze jednosměrná axiální ložiska)

Značka „V“

Značka "V" na vnějším povrchu vnějších kroužků univerzálně párovatelných jednosměrných ložisek značí, jak by měla být ložisková sada namontována vzhledem ke axiálnímu zatížení. Značka "V" směřuje k bočnímu čelu vnitřního kroužku, které přenáší axiální zatížení. U ložiskových sad by mělo velké boční čelo vnitřního kroužku vnějšího ložiska přenášet axiální zatížení a sada by měla být namontováno tak, aby značka "V" směřovala v opačném směru než je směr axiálního zatížení (obr. 2). U aplikací, kde jsou axiální zatížení v obou směrech přenášena uložením v uspořádání čely k sobě (do "X") nebo zády k sobě (do "O"), tak čelo vnitřního kroužku vnějšího ložiska ke kterému směřuje většina značek "V", by mělo přenášet větší z axiálních zatížení.
SKF logo