Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Doporučená uložení na hřídeli a v tělese

Uložné plochy na hřídeli a v tělese pro vysoce přesná axiální-radiální válečková ložiska by měly být vyrobeny s následujícími tolerancemi:

Přesnost úložných a opěrných ploch

Pokud má vysoce přesné axiální-radiální válečkové ložisko dosáhnout vysoký stupeň přesnosti chodu a nízké provozní teploty, musí jeho související součásti být vyrobeny s podobnou úrovní přesnosti.

Doporučené geometrické tolerance a drsnosti povrchu jsou uvedeny v:

Doporučené tolerance průměru hřídele a tělesa ve vztahu k tolerancím díry ložiska a vnějšího průměru mají za následek přechodné uložení, které má tendenci směrem k vůli. V některých případech však může být výsledkem uložení s přesahem pro vnitřní nebo vnější kroužek ložiska. Když k tomu dojde, předpětí na sadě radiálních válečků se zvýší stejně jako dotykové napětí, tření a třecí teplo.
Chcete-li optimalizovat provozní podmínky a přesnost chodu v aplikacích, kde se otáčí vnitřní kroužek, tak uložení vnitřního kroužku na hřídelí by mělo být uložení s vůlí, která se co nejvíce blíží nule. Uložení s vůlí blížící se nule by mělo být aplikováno na vnější kroužek a těleso, když se vnější kroužek otáčí.
Aby bylo možné dosáhnout na hřídeli uložení s vůlí blízké nule, SKF dodává axiální-radiální válečková ložiska s kontrolní zprávou. Tato zpráva obsahuje změřené úchylky od jmenovitého průměru díry vnitřního kroužku. Také obsahuje změřenou úchylku od jmenovité šířky ložiska a změřenou přesnost chodu.

Otvory pro upevňovací šrouby

Axiální-radiální válečková ložiska vyžadují závitové otvory pro upevňovací šrouby ve hřídeli a v tělese. Podrobnosti o rozmístění a velikostech závitů jsou uvedeny v tabulkové části. V poloze přidržovacích šroubů a demontážních závitů nejsou žádné díry pro upevňovací šrouby.
Ložisko NRT 80 A by mělo být upevněno 12 upevňovacími šrouby, přičemž každý bude ve vnitřním a vnějším kroužku. U tohoto ložiska jsou přidržovací šrouby a demontážní závity umístěny mezi otvory pro upevňovací šrouby, rovnoměrně rozmístěné po 120°.
SKF logo