Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ekvivalentní zatížení ložiska

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska lze vypočítat:

 • pro radiální sadu válečků pomocí
  P = Fr
 • pro axiální sadu válečků pomocí
  P = Fa + 4,4 M/d1

Ekvivalentní statické zatížení ložiska lze vypočítat:

 • pro radiální sadu válečků pomocí
  P0 = Fr
 • pro axiální sadu válečků pomocí
  P0 = Fa + 4,4 M/d1
kde
P=ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0
=ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
d1=vnější průměr vnitřního kroužku [mm] (→ tabulková část)
Fa=axiální zatížení [kN]
Fr=radiální zatížení [kN]
M=momentové zatížení [kNmm]
SKF logo