Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Volba, zda použít plastické mazivo nebo olej, by měla být založena na otáčkách a provozní teplotě aplikace. Axiální-radiální válečková ložiska jsou běžně mazána olejovou lázní nebo systémem nuceného oběhu oleje. Plastické mazivo je běžně vyhrazeno pro nižší otáčky a aplikace s nižšími teplotami.
Plastické mazivo nebo olej mohou být zavedeny do ložiska mazacími otvory v kroužcích ložiska. Mějte na paměti, že pokud je ložisko přemazáno, tak nadměrné třecí teplo zvyšuje provozní teplotu ložiska.
Technické specifikace standardního plastického maziva axiálních-radiálních válečkových ložisek mazaných plastickým mazivem (zadní přídavné označení G) jsou uvedeny v tabulce 1.
Aby se dosáhlo nejnižšího možného třecího momentu a teploty, tak axiální-radiální válečková ložiska musí být řádně zaběhnuta. Běžný postup záběhu se skládá z otáčení ložiska po dobu jedné hodiny s různými stupni otáček, počínaje počáteční hodnotou ~ 15 % maximálních provozních otáček, která je postupně zvyšována o 10%. Během záběhu by provozní teplota ložiska neměla přesáhnout 70 °C (160 °F).
SKF logo