Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Axiálně-radiální válečková ložiska jsou přesnými prvky stroje, které mohou poskytovat dlouhou provozní trvanlivost za předpokladu, že jsou správně namontovány a správně udržovány. Správná montáž vyžaduje zkušenosti, přesnost, čisté pracovní prostředí a vhodné nářadí.

Montážní návod

Obecné informace o montáži ložisek uvádí část Montáž a demontáž.
Při montáži axiálního-radiálního válečkového ložiska může být vnitřní kroužek nepodepřen (obr. 1) nebo podepřen (obr. 2). Když je použit podpěrný kroužek, měl by podpírat vnitřní kroužek po celé jeho šířce. Podpěrný kroužek by měl mít přibližně dvojnásobnou tloušťku příruby.

UPOZORNĚNÍ:

Aby došlo k omezení rizika poškození ložiska, neaplikujte jakoukoliv sílu přes valivá tělesa. Síla by měla působit pouze přímo na kroužek, který je montován.

Montážní postup

 1. Pokryjte všechny stykové plochy na hřídeli a vnitřním kroužku tenkou vrstvou řídkého oleje.
 2. Povolte přidržovací šrouby (používané k zajištění ložiska během přepravy) o ½ otáčky.
 3. Namontujte ložisko na hřídel, uvolněte nejprve přírubu, vyrovnejte otvory pro upevňovací šrouby v ložisku se závitovými otvory ve hřídeli. Abyste si tento proces usnadnili, lze použít indukční ohřívač a/nebo lze do jednoho otvoru pro upevňovací šroub ve hřídeli zasunut vodicí kolík. SKF nedoporučuje ohřívání axiálních-radiálních válečkových ložisek nad 80 °C (175 °F).
 4. Jakmile je ložisko (a případně podpěrný kroužek) v poloze proti opěrné ploše hřídele a montážní jednotka má teplotu prostředí, zasuňte upevňovací šrouby a utáhněte je rukou při současném otáčení vnějšího kroužku. Tento postup pomáhá usadit válečky a vystředit vnitřní kroužek.
 5. S vycentrovaným vnitřním kroužkem postupně křížem utahujte každý upevňovací šroub ve třech fázích (obr. 3), a to utažením šroubů na 35 %, potom na 70 % a nakonec na 100 % doporučeného utahovacího momentu uvedeného v tabulkové části.
 6. Po namontování ložiska nesmí přidržovací šrouby zůstat povolené. Buďto je utáhněte na doporučený utahovací moment, nebo je zcela odstraňte.
 7. Podobný postup lze aplikovat i na upevnění vnějšího kroužku. Pokryjte všechny stykové plochy v tělese a vnějším kroužku tenkou vrstvou řídkého oleje.
 8. Namontujte jednotku ložisko/hřídel do tělesa (obr. 4).
 9. Zasuňte a utáhněte upevňovací šrouby rukou při otáčení jednotky ložisko/hřídel. Utáhněte každý upevňovací šroub křížem ve třech fázích (obr. 5), jak je uvedeno v kroku 5.

Kontrola přesnosti chodu a tření

Jakmile je montáž dokončena, je potřeba zkontrolovat přesnost chodu a tření. V případech, kdy je tření zvláště vysoké, existují tři možná vysvětlení:

 • Související stykové díly nejsou vyrobeny podle specifikací.
 • Upevňovací šrouby jsou nadměrně utaženy.
 • V ložisku je příliš mnoho plastického maziva.
Abyste odstranili možná napětí, ke kterým mohlo dojít během montáže, uvolněte všechny upevňovací šrouby a znovu je křížem utáhněte třífázovým postupem popsaným výše.

Skladování/Přeprava

Axiální-radiální válečková ložiska by měla být vždy skladována naplocho.
SKF logo