Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přípustné momentové zatížení

Axiální-radiální válečková ložiska se obecně otáčejí pomalu, provádějí pomalé otočné pohyby nebo na ně působí zatížení když jsou bez pohybu. Za těchto podmínek je maximální přípustné momentové zatížení omezeno statickým zatížením a lze jej stanovit pomocí

Mperm = 0,23 d1 (C0a/s0 – Fa)

kde
Mperm
=přípustné momentové zatížení [kNmm]
C0a=základní statická únosnost axiální sady válečků [kN] (→ tabulková část)
d1=vnější průměr vnitřního kroužku [mm] (→ tabulková část)
Fa=osově působící axiální zatížení [kN]
s0=součinitel bezpečnosti (→ Přípustná statická zatížení)
= 4
Pokud je uplatněno časté otáčení nebo oscilace/kývání, tak trvanlivost může omezit přípustné momentové zatížení. V takových případech se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.
Diagram 1 lze použít pro rychlou kontrolu vhodnosti zvolené velikosti ložiska při převažujících statických zatížení.
SKF logo