Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Předpětí a tuhost

Z důvodu velkého počtu válečků v každé řadě a jejich čárovým stykem s oběžnými drahami je při zatížení v libovolném směru v ložisku malá pružná deformace.
Aby byla zajištěna maximální tuhost, válečky jsou kalibrovány během montáže tak, že předpětí je dosaženo v každé řadě, jakmile je montáž dokončena. Vhodné předpětí prodlužuje provozní trvanlivost ložiska, zlepšuje tuhost a přesnost chodu, přičemž snižuje hladinu hluku.
V důsledku přesně řízeného předpětí může být tuhost v libovolném směru považována za konstantní.
V případech, kdy velké axiální zatížení působí na axiální-radiální válečkové ložisko, zatížená sada válečků se může deformovat a snížit předpětí na druhé axiální sadě válečků. V případech s velmi velkým axiálním zatížením může být druhá axiální sada válečků zcela bez zatížení/odlehčená, což může způsobit prokluzování válečků a poškození oběžných dráh nebo vystavení klece nepřípustnému namáhání. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
Předpětí pro axiální sady válečků a hodnoty tuhosti, spolu s axiální odlehčovací silou, jsou uvedeny v tabulkové části. Jsou platné pro řádně namontovaná ložiska a pro upevňovací šrouby utažené doporučenými utahovacími momenty (→ tabulková část).
SKF logo