Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dosažitelné otáčky

Dosažitelné otáčky uvedené v tabulkové části (→ jednořadá ložiska a dvouřadá ložiska) jsou směrnými hodnotami na základě válečkových ložisek v téměř nulovou radiální vnitřní vůlí (→ Dosažitelné otáčky).
V aplikacích, kde je použita provozní radiální vnitřní vůle > 0,002 mm nebo předpětí, nebo kde úložné plochy a opěrné plochy nesplňují požadavky na přesnost, musí být hodnoty přípustných otáček sníženy (→ Doporučená uložení na hřídeli a v tělese a Přesnost úložných a opěrných ploch).
Dosažitelné otáčky předepnutých ložisek řady N 10 a NN 30 mohou být odhadnuty pomocí směrných hodnot uvedených v tabulce 1. Ohledně dosažitelných otáček předepnutých ložisek řady NNU 49 kontaktujte technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo