Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Radiální vnitřní vůle

Vysoce přesná válečková ložiska SKF vyráběná v třídě přesnosti SP jsou standardně dodávána s radiální vnitřní vůlí C1 (bez zadního přídavného označení).
Ložiska řady N 10 a NN 30 mohou být na zvláštní objednávku rovněž dodána se speciální sníženou radiální vůlí (menší než C1), když je po namontování požadována minimální provozní vůle nebo předpětí. Doplňující informace o hodnotách vůle a dostupnosti výrobků si vyžádejte u technicko-konzultační služby SKF.
Ložiska vyráběná v třídě přesnosti SP, zvláště ložiska řady NNU 49, jsou také nabízena s radiální vnitřní vůlí větší než C1. V objednávce by mělo být v označení pomocí zadního přídavného označení uvedena požadovaná vnitřní vůle:
  • SPC2 pro vůli větší než C1
  • CN pro Normální vůli, větší než SPC2
  • C3 pro vůli větší než Normální
Hodnoty radiální vnitřní vůle jsou uvedeny v tabulce 1. Odpovídají ISO 5753-1:2009 (kromě SPC2). Uvedené hodnoty platí pro nová nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení. Hodnoty radiální vůle SPC2 se liší od hodnot standardizovaných vůlí pro C2. Rozsah vůle je zúžený a je posunutý směrem k dolní mezi.
Aby se dosáhlo požadované radiální vnitřní vůle, tak kroužky jednotlivých ložisek jsou spárovány ve výrobě, označeny stejným identifikačním číslem a obvykle zabaleny spolu do jedné krabice. Před montáží si ověřte, že čísla na obou kroužcích se shodují. Případná záměna by mohla mít nepříznivý vliv na radiální vnitřní vůli a výkonnostní vlastnosti smontované jednotky.
SKF logo