Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Nastavení vůle nebo předpětí

Při montáži válečkového ložiska s kuželovou dírou jsou radiální vnitřní vůle nebo předpětí stanoveny tím, jak daleko je vnitřní kroužek ložiska nasunut/natažen na své úložné kuželové ploše. Čím dále je kroužek na úložné ploše nasunutý, tím více se roztáhne a tím menší bude radiální vnitřní vůle, dokud nakonec nedojde k radiálnímu předpětí v ložisku. Chcete-li rychle a přesně získat stanovenou vůli nebo předpětí při montáži ložiska, SKF doporučuje použít měřicí přístroje. Měřicí přístroje jsou obzvláště užitečné při montáži dvou nebo tří ložisek, protože není nutné měřit a počítat a měřit hodnoty axiálního posunutí každého ložiska (→ Montáž).
Pokud získání přesné radiální vnitřní vůle nebo předpětí není zásadní, nebo pokud nejsou k dispozici měřicí přístroje SKF, je možné stanovit požadovanou hodnotu axiálního posunutí. K tomu účelu umístěte smontované ložisko do referenčního bodu na hřídeli a změřte radiální vnitřní vůli číselníkovým úchylkoměrem umístěným na vnější plochu vnějšího kroužku (→ Montáž ložisek s kuželovou dírou podle radiální vůle změřené před montáží).
Se změřenou radiální vnitřní vůlí použitím jedné z výše uvedených metod lze hodnotu axiálního posunutí/natažení získat pomocí

Obtain the axial drive-up distance

Jestliže se má ložisko opřít o distanční kroužek (obr. 1), tak šířka distančního kroužku musí být určena tak, aby se dosáhla hodnota Ba.
Pokud zde není žádná pevná opěrná plocha a k nasunutí/natažení vnitřního kroužku na kuželovou úložnou plochu se používá matice, tak úhel o který by se měla matice utáhnout lze vypočítat pomocí

Caluculate the angle through the nut should be turned

kde


Ba
=
axiální posunutí/natažení [mm]
α
=
potřebný utahovací úhel matice [°]
c
=
změřená radiální vnitřní vůle v referenčním bodě
e
=
součinitel závislý na poměru průměrů duté hřídele a ložiskové řadě (fig.2 a table 1)
p
=
stoupání závitu matice [mm]
Montážní postupy pro vysoce přesná válečková ložiska naleznete v části Montáž.
Příklad výpočtu
Stanovte axiální posunutí/natažení pro dvouřadé válečkové ložisko namontované na duté hřídeli. Vstupní údaje:
  • ložisko NN 3040 K/SPW33
  • změřená zůstatková radiální vnitřní vůle = 10 µm
  • požadované předpětí = 2 µm
  • střední průměr úložné plochy ložiska dom = 203 mm
  • vnitřní průměr duté hřídele di = 140 mm
Z tabulky 1 je e = 18 pro di/dom = 140/203 = 0,69
Použitím c = 10 + 2 = 12 μm

Determine the axial drive-up for a double row cylindrical roller bearing

Volný prostor na obou stranách ložiska

Pokud má ložisko řady NN 30 a N 10 s polymerovou klecí (zadní přídavné označení TN, TN9, TNHA nebo PHA) umožňovat axiální posunutí hřídele vzhledem tělesu, musí být zaručen dostatečně velký volný prostor na obou stranách ložiska (obr. 3). Tím se zabrání poškození, které by mohlo jinak vzniknout, pokud by klec přišlo do kontaktu se sousední součástí. Minimální šířka takového volného prostoru by měla být

Ca = 1,3 s

kde
Ca
=
minimální šířka volného prostoru [mm]
s
=
přípustné axiálního posunutí z normální polohy jednoho ložiskového kroužku vůči druhému [mm] (→ tabulková část: single row bearings a double row bearings).

SKF logo