Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž ložisek řady NN 30 K pomocí měřícího přístroje řady GB 30

Pro montáž ložiska řady NN 30 K SKF doporučuje použít měřicí přístroj GB 30, měřidlo vnitřních průměrů a vhodné hydraulické nářadí k natažení ložiska na jeho úložnou plochu. Opatření pro metodu tlakového oleje jsou užitečná pro demontáž
(→ Opatření pro montáž a demontáž). Typický montážní postup zahrnuje následující kroky:
 1. Montáž vnějšího kroužku
  • Ohřev tělesa na odpovídající teplotu a zasunutí vnějšího kroužku do provozní polohy.
 2. Příprava měřícího přístroje
  • Vychladnutí tělesa a vnějšího kroužku na okolní teplotu. Nastavte měřidlo vnitřního průměru na průměr oběžné dráhy a vynulujte ukazatel (obr.1).
  • Vložte měřidlo do středu měřicí plochy měřicího přístroje GB 30 (obr. 2). Nastavujte měřící přístroj GB 30 nastavovacím šroubem, dokud měřidlo vnitřního průměru neukáže 0 minus opravná hodnota, která je uvedena v návodu k použití GB 30.
  • Nastavovacím šroubem zvyšte vnitřní průměr měřícího přístroje GB 30 o hodnotu požadovaného předpětí nebo snižte vnitřní průměr o hodnotu požadované vůle. Poté nastavte číselníkový úchylkoměr přístroje GB 30 na nulu. Toto nastavení úchylkoměru ponechte během procesu montáže nezměněné.
 3. Montáž vnitřního kroužku (zkušební)
  • Pokryjte kuželovou úložnou plochu hřídele tenkou vrstvou řídkého oleje a tlačte vnitřní kroužek s klecí s válečky, dokud nebude díra ložiska v dobrém kontaktu se svou úložnou plochou.
  • Nastavovacím šroubem roztáhněte měřící přístroj GB 30 a umístěte ho na valivá tělesa. Uvolněte nastavovací šroub, aby se měřící přístroj mohl dotýkat sady valivých těles (obr. 3).
  • Posouvejte vnitřní kroužek s valivými tělesy a klecí spolu s měřícím přístrojem po kuželové úložné ploše, dokud číselníkový úchylkoměr neukáže nulu. Nyní se vnitřní kroužek nachází ve správné poloze, v niž je dosaženo požadovaného předpětí nebo vůle.
  • Roztáhněte měřící přístroj nastavovacím šroubem a sejměte ho z klece a valivých těles.
 4. Montáž vnitřního kroužku (konečná)
  • Změřte vzdálenost mezi čelem kroužku a opěrnou plochou na hřídeli pomocí koncových měrek (obr. 4). Proveďte měření na různých místech pro kontrolu přesnosti a nesouososti. Rozdíl mezi jednotlivými měřeními by neměl být větší než 3 až 4 μm.
  • Nedokončený rozpěrný kroužek obruste na změřenou šířku.
  • Demontujte vnitřní kroužek, namontujte rozpěrný kroužek a opět nasuňte na hřídel vnitřní kroužek a natahujte ho, dokud se pevně neopře o rozpěrný kroužek.
  • Nasuňte měřící přístroj GB 30 na sadu válečků podle výše uvedeného popisu. Uvolněte nastavovací šroub. Jakmile číselníkový úchylkoměr opět ukáže nulu, vnitřní kroužek je správně namontován. Stáhněte měřící přístroj a zajistěte vnitřní kroužek vhodným zajišťovacím zařízením.
SKF logo