Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Aby se dosáhlo požadované radiální vnitřní vůle, jsou kroužky jednotlivých ložisek řady N 10 a NN 30 spárovány ve výrobě, označeny stejným identifikačním číslem a zabaleny spolu do jedné krabice. Před montáží vždy ověřte, zda si čísla na obou kroužcích těchto ložisek odpovídají. Případná záměna by mohla mít nepříznivý vliv na radiální vnitřní vůli a výkonnostní vlastnosti smontované jednotky. Kroužky ložisek řady NNU 49 však nejsou označeny identifikačním číslem a lze je volně zaměnit s kroužky ze stejné třídy vůle.
Při montáži vysoce přesných válečkových ložisek s kuželovou dírou je třeba správně nastavit radiální vnitřní vůli nebo předpětí. Vůle či předpětí se nastavuje posouváním vnitřního kroužku po kuželové úložné ploše (obr. 1). Výsledné roztažení vnitřního kroužku určuje vnitřní vůli nebo předpětí montovaného ložiska. V zájmu správné montáže je třeba přesně změřit vnitřní nebo vnější průměr obálky sady válečků. Jednoduché a přesné měření umožňují přístroje na měření vnitřní vůle SKF řady GB 30 a GB 10 (obr. 2) nebo GB 49 (obr. 3). Další informace o přístrojích na měření vnitřní vůle najdete v části Měřicí přístroje.
Níže je popsána montáž válečkových ložisek řady NN 30 K pomocí měřicího přístroje řady GB 30. Stejný postup lze použít i při montáži válečkových ložisek řady N 10 K pomocí měřicích přístrojů řady GB 10 i GB 30. Podobný postup platí také při montáži válečkových ložisek řady NNU 49 K pomocí měřicího přístroje řady GB 49.
Při montáži bez pomoci přístroje na měření vnitřní vůle se ujistěte, že je přesnost naměřených údajů pro danou aplikaci dostatečná.
SKF logo