Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž ložisek s kuželovou dírou podle radiální vůle změřené před montáží

Pokud dosažení přesné radiální vnitřní vůle nebo předpětí není rozhodující, nebo pokud nejsou k dispozici měřicí přístroje SKF, je možné stanovit potřebnou hodnotu axiálního posunutí/natažení. Pro tento způsob montáže umístěte smontované ložisko do referenčního bodu na hřídeli a změřte radiální vnitřní vůli číselníkovým úchylkoměrem umístěným na vnější ploše vnějšího kroužku. Tato metoda nebere v úvahu, že při namontování do tělesa s přesahem dojde ke stlačení vnějšího kroužku. Pro kompenzaci tohoto lze předpokládat, že průměr oběžné dráhy vnějšího kroužku se zmenší o 80% přesahu průměrů uložení. Montážní postup zahrnuje následující kroky:
 1. Montáž vnitřního kroužku (zkušební)
  • Pokryjte kuželovou úložnou plochu hřídele tenkou vrstvou řídkého oleje a natlačujte/nasunujte smontované ložisko na místo, dokud nebude díra ložiska v dobrém kontaktu s jeho úložnou plochou.
  • Mezi vnějším kroužkem a válečky by stále měla být vůle.
  • Mějte na paměti, že malá ložiska mají před montáží vnitřní vůli pouze 15 μm a že axiální nasunutí 0,1 mm způsobí snížení vůle o cca 8 μm.
 2. Měření vnitřní vůle před montáží
  • Umístěte distanční kroužek na hřídel a nasuňte jej mezi čelo vnitřního kroužku ložiska a nasunovací zařízení/nářadí. Distanční kroužek, který musí být rovnoběžný s čelem vnitřního kroužku ložiska, je zde k vedení čela vnějšího kroužku při měření vůle (obr. 1).
  • Chcete-li změřit radiální vůli, umístěte číselníkový úchylkoměr na obvod vnějšího kroužku a nastavte úchylkoměr na nulu.
  • Přidržujte vnější kroužek pevně proti distančnímu kroužku a současně posunujte vnějším kroužkem nahoru nebo dolů a změřte celkové posunutí. Tato změřená vzdálenost je radiální vůlí ložiska před montáží.
  • Na vnější kroužek nesmí působit nadměrná síla. Pružná deformace by mohla způsobit chyby měření. 
 3. Stanovte požadovanou vzdálenost axiálního nasunutí Ba (→ Nastavení vůle nebo předpětí) a pamatujte na zahrnutí přídavku pro přesah vnějšího kroužku, pokud takový existuje.
 4. Stanovení šířky rozpěrného kroužku
  • Změřte vzdálenost L mezi čelem ložiska a opěrnou plochou na hřídeli (obr. 1). Proveďte měření na různých místech pro kontrolu přesnosti a nesouososti. Rozdíl mezi jednotlivými měřeními by neměl být větší než 3 až 4 μm.
  • Vypočítejte požadovanou šířku rozpěrného kroužku pomocí

  B = L - Ba

  kde

  B
  =
  požadovaná šířka rozpěrného kroužku
  L
  =
  střední hodnota měřené vzdálenosti od vnitřního kroužku ložiska k opěrné ploše
  Ba

  požadovaná hodnota axiálního posunutí/natažení pro dosažení požadovaného snížení vůle nebo předpětí (→ Nastavení vůle nebo předpětí)
 5. Montáž ložiska (konečná)
  • Nedokončený rozpěrný kroužek je třeba obrousit na požadovanou šířku.
  • Demontujte smontované ložisko, namontujte rozpěrný kroužek a opět natahujte na hřídel vnitřní kroužek s klecí a válečky, dokud se pevně neopře o rozpěrný kroužek.
  • Zajistěte vnitřní kroužek vhodným zajišťovacím zařízením.
  • Ohřejte těleso na požadovanou teplotu a namontujte vnější kroužek.
SKF logo