Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž a demontáž metodou tlakového oleje

Zvláště při použití velkých ložisek je často nutné již v rámci konstrukčního návrhu přijmout taková opatření, která by usnadnila montáž a demontáž ložiska, popř. která by vůbec umožnila ložisko namontovat nebo demontovat.
Pro vysoce přesná válečková ložiska průměrem díry d > 80 mm doporučuje SKF používat metodu tlakového oleje. Při použití této metody je vtlačován olej pod vysokým tlakem pomocí kanálků a rozváděcích drážek mezi povrch díry ložiska a úložnou plochu kde vytváří olejový film (obr. 1). Olejový film oddělí stýkající se plochy a výrazně tím sníží tření mezi nimi a v podstatě odstraní riziko poškození ložiska nebo hřídele vřetena. Tato metoda je typicky používána při montáži nebo demontáži ložisek přímo na kuželové úložné plochy hřídele. U ložisek s válcovou dírou se metoda tlakového oleje může použít pouze při demontáži.
Metoda tlakového oleje SKF vyžaduje, aby ve vřetenu/hřídeli byly vyrobeny přiváděcí kanálky a rozváděcí drážky (→ Opatření pro montáž a demontáž).
SKF logo