Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Radiální vnitřní vůle nebo předpětí v namontovaných ložiscích

Vysoce přesná válečková ložiska by měla mít po namontování minimální radiální vnitřní vůli nebo předpětí, aby byla zajištěna optimální přesnost chodu a tuhost. Válečková ložiska s kuželovou dírou jsou všeobecně montována s předpětím.
Požadovaná provozní vůle nebo předpětí závisí na otáčkách, zatížení, mazivu a požadované tuhosti celého systému vřetena a ložisek. Geometrická přesnost úložných ploch pro ložiska má také zásadní význam z hlediska dosažení potřebné vůle nebo předpětí. Je také třeba vzít v úvahu provozní teplotu a rozložení teploty v ložisku, které mohou způsobit zmenšení provozní vůle nebo zvětšení předpětí.
SKF logo